Nová společnost má od 1. ledna 2024 vzniknout reorganizací stávající krajské společnosti Industry Servis ZK. Ta má v současnosti na starosti Strategickou průmyslovou zónu Holešov. Vznik nové společnosti schválili 11. září na svém zasedání krajští zastupitelé.

Stárnoucí region

Zlínský kraj se dlouhodobě potýká s úbytkem obyvatel, zejména těch ekonomicky aktivních. Je druhým nejrychleji stárnoucím regionem v České republice, s druhou nejnižší průměrnou mzdou a nízkou atraktivitou pro příchod nových investic i lidí z jiných regionů a zahraničí.

„Děláme maximum, abychom zvrátili tyto nelichotivé statistiky. Naším cílem je, aby se Zlínský kraj stal atraktivním regionem pro investory i talentované lidi, a to v globálním měřítku. K tomu by nám měla výrazně pomoci nová krajská rozvojová společnost, jejímiž klíčovými partnery budou univerzita, Zlín a další města z území,“ informoval hejtman Radim Holiš.

Společnost „Zlínská rozvojová agentura“ by měla také řídit a zastřešovat veškeré strategické krajské projekty.

„Například koordinovat investiční aktivity v oborech, jako jsou umělá inteligence, udržitelná mobilita, odpadové hospodářství, sociální inovace, digitalizace kraje nebo inovace ve veřejné správě. Dalším jejím úkolem bude přilákat do Zlínského kraje nové investory a zajistit jim potřebné zázemí včetně bydlení a služeb pro jejich kvalifikované zahraniční pracovníky,“ doplnil náměstek hejtmana David Vychytil. 

Pro rozběh Zlínské rozvojové agentury se uvažuje s ročním rozpočtem do 20 milionů korun.

„Pro první rok činnosti budou tyto prostředky zajištěny plně z rozpočtu Zlínského kraje. Do budoucna se předpokládá model financování se zapojením také externích zdrojů (dotace ČR, EU), soukromého sektoru, měst a obcí, eventuálně zisku dosaženého vlastní činností společnosti,“ uzavřela mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.