„Jde o doposud nejvyšší částku podpory,“ uvedl předseda regionální rady a zlínský hejtman Libor Lukáš.

O tom, které projekty dostanou peníze z EU a které ne, rozhodne výbor regionální rady složený z 16 zastupitelů Zlínského a Olomouckého kraje.

„Žadatelé se mohou ucházet o peníze na rekonstrukce silnic II. a III. třídy, rozvoj sociálních služeb, vzdělávání, volnočasové aktivity, tvorbu plánů rozvoje Luhačovicka, Rožnovska a Horního Vsacka a podnikatelské aktivity a služby na Rožnovsku a Vsacku,“ uvedla Renata Škrobálková, která má na starosti publicitu programu.

Projekty je možné podat do 26. června.

Podle Škrobálkové na sebe rozdělování peněz z EU plynule navazuje. „Zatím máme uzavřenou první a druhou výzvu. V té jsme například řešili padesát projektů. Výzvy tři až pět jsou zatím v běhu. V páté výzvě chceme podpořit podnikatele na Luhačovicku, kde rozdělíme sto třicet milionů korun,“ řekla.

O peníze se uchází například společnost Lázně Luhačovice. „Žádáme o sto milionů korun na modernizaci současného Hotelu Alexandria a stavbu nové budovy hotelu se sto osmi lůžky,“ uvedl projektový manažer společnosti Lázně Luhačovice Svatopluk Vladař.

Martin Lavay