Stalo se tak v rámci desátého ročníku propagační jízdy hasičské techniky. Za dobu pořádání této akce se u nás vozidla objevila už jednou, a to v roce 2012.

S technikou dorazil a si dvacítka hasičů, většina z nich oblečená v historických uniformách. Kolona s doprovodnými vozidly vyrazila z Velehradu.

První zastávka byla na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Požárníky tam během slavnostního nástupu přivítal starosta města Stanislav Blaha, který také dekoroval hasičský prapor stuhou.

„Dnešní jubilejní jízdu pořádáme k výročí vzniku Československa, zároveň je to předvoj k hasičské pouti na Svatém Hostýně,“ uvedl starosta Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Bernátík.

K vidění byly dvě historické tatry ze Štramberka a Luhačovic vyrobené na přelomu 30. a 40. let, dále vozidlo Praga RN ze Zlína, mohutná cisterna Tatra CAS 25 z Valašské Bystřice či legendární Praga V3S z Nezdenic. Nechybělo však mnoho a kolona mohla být o jedno vozidlo chudší. S problémem se na mostě přes Moravu potýkala osádka luhačovické tatry vyrobené v roce 1931.

„Měli jsme problém se zapalováním. Asi to bylo vlhkostí. Tatra je chlazená vzduchem, takže nemá ráda vodu,“ smál se řidič Ladislav Šustek, který problém vyřešil.

Hasiči pokračovali z Uherského Hradiště do poutního místa ve Štípě a odtud k bazilice na Svatý Hostýn. Tam se v sobotu koná již 25. ročník mezinárodní hasičské pouti. Mše svatá, kterou celebruje olomoucký arcibiskup Jan Graubner, začne o čtvrt na jedenáct.