Právě ta totiž vadí ministerstvu vnitra, které ji nepovažuje za zákonnou.

„Tento postup je v rozporu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Kraje překračují meze své působnosti a svým postupem zbavují pojištěnce jejich zákonné povinnosti. Tím dochází k eliminaci regulačního efektu poplatků,“ tvrdí mluvčí ministerstva Jana Malíková.

Kraj si to ale nemyslí. „My se řídíme zákonem a máme za to, že jsou poplatky v kraji hrazeny zákonným způsobem. Proto budeme trvat na rozhodnutí hradit poplatky formou darovací smlouvy tak, jak to schválilo zastupitelstvo,“ ujistil mluvčí kraje Milan Plesar.

Ministerstvo vnitra včera zahájilo se Zlínským, Královéhradeckým, Jihočeským a Ústeckým krajem správní řízení, které má po třiceti dnech zákonné lhůty vyvrcholit pozastavením výkonu usnesení zastupitelstva. „Po nabytí právní moci a uplynutí příslušné lhůty pak podáme žalobu na zrušení tohoto usnesení,“ nastínila Malíková.

Zlínský kraj však včera o ničem oficiálně informován nebyl. „Nám oficiální cestou zatím nic nedošlo. Je zarážející, že je taková věc dána dříve do médií, než abychom o tom byli informováni my,“ reagoval kolem půl páté odpoledne hejtman Stanislav Mišák (ČSSD).

Jak dodal, dle právního názoru kraje není ke zrušení příslušného usnesení zákonný důvod. „Předpokládám, že takový bude i závěr správního šetření. Pokud by k tomu přesto došlo, nezbývalo by nám, než se obrátit na soud,“ potvrdil hejtman.

Některé regiony se však razantního postupu ministerstva už zalekly.

Například Olomoucký kraj, který až do konce loňského roku také používal na proplácení regulačních poplatků darovací smlouvu, tento způsob k 1. 1. 2010 změnil.

„Pacienti podepisovali návrh darovací smlouvy přímo v ordinaci a v lékárně a poplatek za ně rovnou uhradil kraj. Teď občané poplatek zaplatí a vyžádají si účet a tiskopis darovací smlouvy, které zašlou Olomouckému kraji. Ten jim pak poplatek vrátí formou daru zaslaného na účet nebo složenkou,“ vysvětlil mluvčí kraje Ivo Heger.

Tento postup, ač se liší jen nepatrně, považuje ministerstvo za bezproblémový. Zlínský kraj však nic měnit nehodlá. „Opakuji, že my tímto způsobem hrazení poplatků nijak zákon neporušujeme. V rozpočtu na tento rok je pro tento účel vyhrazeno osmnáct milionů korun, které budeme vyplácet, dokud to bude možné. Až nám to někdo zakáže, uvidí se, co bude dál,“ nechtěl předjímat mluvčí Plesar.

Regulační poplatky se platí od ledna 2008, kdy je zavedl bývalý ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Pacienti platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, pokud je lék levnější než 30 korun. Za den v nemocnici 60 korun a za návštěvu pohotovosti 90 korun. Osvobozeny jsou děti do 18 let.

Zlínský kraj hradí ve svých nemocnicích všem poplatky za návštěvu lékaře, šedesátikorunový poplatek za den v nemocnici pouze dětem do osmnácti let a seniorům starším sedmdesáti let. Kraj nehradí ošetření na pohotovosti. O uhrazení poplatků může pacient požádat tím, že podepíše darovací smlouvu. Úhradu dlužné částky tak dostane od kraje darem.