„V prvním patře budovy dojde ke statickému zpevnění a opravě podlah. Od 11. do 19. července budou uzavřeny všechny provozy Ústřední knihovny a od 20. července do 13. září bude platit omezený provoz,“ informovala vedoucí útvaru služeb Helena Šimová.

Provoz čítárny a studovny se na přechodnou dobu přemístí do hudebního oddělení. V oddělení pro dospělé čtenáře bude zase část knihovního fondu z důvodu stěhování nepřístupná. „Podrobný rozpis provozní doby je publikován na našich webových stránkách nebo na nástěnkách v odděleních knihovny,“ doplnila Šimová.