„Výjimky platí v případech návštěv nezletilého pacienta, doprovodu otců či jiných osob k porodu, návštěvy pacienta s omezenou svéprávností, návštěvy pacienta v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Návštěvu u výše uvedených výjimek bude vždy povolovat ošetřující lékař, na oddělení vstoupí návštěvník pouze s nasazeným respirátorem.

Nápor pacientů

Nemocnice se potýká s narůstajícím příjmem pacientů s akutními respiračními onemocněními. Lůžka interních oborů jsem téměř kompletně zaplněná a pokud se podaří nějakého pacienta propustit, okamžitě se znovu obsadí. V tuto chvíli zdravotníci umisťují tyto pacienty už i na chirurgická oddělení, tedy na traumatologii, ortopedii, gynekologii, ORL.

Chřipka. Ilustrační foto
Vánoce chřipku utlumily, teď se očekává opět nárůst

„Jedná se o respirační infekty, které trvají poměrně dlouho, není to záležitost jednoho nebo dvou dnů hospitalizace. Často jde navíc o starší pacienty, kteří trpí větším počtem různých závažných chorob a zdravotních komplikací. Tito pacienti vyžadují intenzivní ošetřovatelskou péči. Pokud se je podaří propustit do ambulantní péče, nezřídka se během několik dnů k hospitalizaci vrátí. Kvůli lepší organizaci příjmu těchto pacientů jsme dnes vytvořili lůžka následné péče na jejich doléčení na rehabilitačním a kožním oddělení, abychom mohli nové pacienty s akutními respiračními chorobami primárně hospitalizovat na lůžkách interních oborů,“ uvádí náměstek pro léčebnou péči KNTB Jozef Macko.

Pacientů je nyní zhruba 150, číslo se ale aktuálně různě mění. Takhle rychlý „obrat“ pacientů v tak krátké době znamená extrémní zatížení zejména středního zdravotnického personálu.

„Situace s hospitalizovanými dětmi zatím není tak akutní, čeká se, zda nedojde ke změně v souvislosti s dnešním návratem dětí do školních lavic,“ dodala Lipovská.