„Přesto, že očkování není povinné, zajistíme ho na žádost rodičů v naší kalmetizační ambulanci plicního oddělení,“ sdělila mluvčí Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Karla Havlíková. Tuto možnost podle ní ale rodiče příliš nevyužívají.

„Přeočkování dětí od dovršení jedenáctého do dovršení dvanáctého roku věku jsme od loňského srpna zajišťovali za úhradu přímo od rodičů. Nyní je tato vakcína opět zařazena do péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění,“ vysvětlil primář plicního oddělení Baťovy nemocnice Vladimír Řihák.

Přeočkování těchto dětí není podle vedoucí Protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Hany Tkadlecové v současné době nutné.

„Jeho přínos je ve vyspělých zemích minimální. Na nemocnost dětí téměř nemá vliv,“ vysvětlila.

Před zavedením účinné léčby a očkování však postihovalo onemocnění tuberkulózou celé rodiny. „I dnes na ni v rozvojovém světě umírají statisíce lidí ročně,“ doplnila Tkadlecová.

Aby mohli lékaři dítě naočkovat, musejí mít souhlasné vyjádření pediatra, zákonný zástupce dítěte musí podepsat informovaný souhlas a tuberkulinový kožní test, při kterém se aplikuje do kůže tuberkulin, musí být negativní. Očkuje se v horní třetině paže.

K očkování ve zlínské krajské nemocnici se lze objednat na telefonním čísle 577 553 211.