Ve hře se totiž objevila možnost, že by se stanice mohla vrátit do areálu Psychiatrické léčebny vKroměříži, kde byla dříve. Současně se objevily ale tlaky volající po zřízení záchytky na Vsetínsku.

Svým poplatkem 12700 korun patří záchytka Zlínského kraje sídlící vkroměřížské nemocnici bezesporu knejdražším vČesku. Loni na ní opilci při tom zaplatili za přenocování ovíce než deset tisíc korunméně.

Důvod je prostý. Provoz záchytky byl prodělečný, pojišťovny její služby neproplácely a kroměřížská nemocnice respektive kraj na ní tratili.

„Vyšli jsme zjednoduchého počtu. Vloňském roce stál provoz záchytky nějakou sumu. Ta se vydělila počtem zachycených a výsledek odpovídá poplatku, který zachycený od nového roku zaplatí,“ vysvětlil radní Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví BronislavFuksa.

Podle ředitele nemocnice vKroměříži Františka Fuita, kde protialkoholní stanice sídlí, tam loni bylo zachyceno tři sta osm opilých lidí. Ne od všech lze ale poplatek vymoci.

Krajská záchytka sídlí od 1.1.2003 vKroměříži, tedy od doby, kdy některé nemocnice převzaly pod svou správu kraje. Předtím službu zaopatřovala tamní Psychiatrická léčebna, která nebyla pro provoz stanice vhodná.

„Tehdy se dospělo ktomu, že nejbližším řešením bude kroměřížská nemocnice. Protože je tam potřebný zdravotní personál a protože sní měli zkušenosti. Následně se ukázalo, že toto řešení nebylo ideální,“ uvedlFuksa.

Kraj jako zřizovatel se proto podle Fuksy snaží najít jinou možnost jejího umístění. „Například vBaťově krajské nemocnici, ale tam jsme nenašli adekvátní prostory. Vrámci rekonstrukce pavilonu Psychiatrické léčebny šetříme možnost, zda by se záchytka nemohla přesunout tam, kde sní mají zkušenosti,“ řekl radní pro oblast zdravotnictví.

Do hry se přitom před několika dny rozhodla vstoupit některá města na Valašsku, kterým se nelíbí dojezdová vzdálenost se zachyceným. Převoz opilého na stanici by se měl podle zákona uskutečnit do pětačtyřicetimi­nut.

„Není to podmínka. Se zdravotníky je domluveno, jakým způsobem mají být záchyty provedeny. Vpřípadě, že lékař neshledá nebezpečí ohrožení života, je na policii, jak situaci vyhodnotí. Může nechat opilého převést na stanici, ale stejně tak jej mohou zavřít usebe na služebně,“ je přesvědčenýFuksa.

„Pokud lékař určí, že je opilý ohrožen na životě, tak jej záchranka může odvést do nejbližšího zdravotnického zařízení. Dosud jsem neobdržel jediný písemný podklad, že by někdo požadoval vtamním regionu zřídit záchytku,“ uzavřel krajskýradní.

Léčebna si návrat nepřeje

Podle ředitele Psychiatrické léčebny vKroměříži Miroslava Koupila, ale není možné, aby se do tamního areálu protialkoholní stanice znovu vrátila. „Je to prodělečná služba. Ztráty jsou od čtyř do osmi milionů ročně. Auž ztoho důvodu by záchytka nemohla být vléčebně. My totiž jako státní podnik nesmíme vykonávat něco, co je ekonomicky prodělečné,“ sdělil Koupil.

Dalším důvodem, proč se léčebna záchytky před lety zbavila, je nesourodé spojení léčby a služby protialkoholní stanice.

„Vytváří to povědomí, že jsme tady pro to, abychom ukáznili nedisciplinované opilce. To nemá sléčbou závislých na alkoholu nic společného,“ konstatoval ředitel léčebny. „Záchytná stanice má ohlídat stav opilých po dobu opilosti, a to když ohrožují sami sebe nebo druhé,“řekl.

Podle něj je poplatek kroměřížské nemocnice je přehnaný. „Po ekonomické stránce je správný, avšak ve skutečnosti si ten zachycený platí dobu, kdy je stanice prázdná. Jako rezervaci. Skutečná práce se zachyceným vyjde na tisíc až dva tisíce korun,“ pokračoval ředitel kroměřížské léčebny.

Koupil se zároveň domnívá, že nejlepším místem pro krajskou záchytku by byl Zlín a její provoz by měl být vzájmu pojišťoven.

„Vzhledem ktomu, že by se zadržený na stanici měl ocitnout během čtyřiceti pěti minut, aby neblokovat lékaře ipolicii, neměla by rozhodně fungovat vokrajových částech kraje. Optimální místem by byl Zlín, kde je velká nemocnice,“ myslísi.

„Navíc zachyceného musí ve většině případů ošetřit odborný lékař, který stejně slouží vnemocnici. Provádí se uněj CT mozku, musí jej vidět neurolog a mnohdy internista. Tyto služby zajistí jen nemocnice,“ ukončil ředitel.