„Vzhledem k tomu, že jde o majetek, který jako kraj těmto nemocnicím pronajímáme, plány oprav a technického zhodnocení nad rámec obvyklého udržování musí schvalovat krajská rada. Odsouhlasené akce nemocnice uskuteční a následně nám je vyfakturují,“ vysvětlil hejtman Jiří Čunek.

Uherskohradišťská nemocnice letos například opraví topení v budově patologie (náklady 295 tisíc korun), dále komunikaci, chodník a parkovací stání u ubytovny Na nožkách (593 tisíc korun) a rozšíří parkovací plochu za izolačním pavilonem, aby zde mohlo stát až 30 aut (490 tisíc korun).

Kroměřížská nemocnice opraví příjezdovou cestu do nemocnice, a to od vjezdu až po kyslíkovou stanici, včetně chodníku u budovy dopravy. Položen bude nový asfaltový povrch (téměř 4 miliony korun).

Dále vymění dorozumívací zařízení na oddělení interny I a II a oddělení ošetřovatelské péče v budově B (1,407 milionu korun). Ve stejné budově opraví i střechu (308 tisíc korun).

Vsetínská nemocnice přistoupí k opravě elektrických rozvaděčů v budově G (515 tisíc korun) a rovněž k opravě rozvodu vody na oddělení ortopedie (573 tisíc korun).

Krajská nemocnice T. Bati hospodaří na vlastním majetku. Proto plán oprav a technického zhodnocení krajské radě ke schválení nepředkládá.

Tisková konference k 60. ročníku Zlín Film Festivalu
60 Film Festival Zlín: přinese oslavy významného jubilea i Návrat do budoucnosti