Tam budou centra všech zdravotnických oborů a ta plánujeme rozvíjet a modernizovat," uvedl náměstek pro zdravotnictví Zlínského kraje Lubomír Nečas.

V nemocnicích v Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně a Valašském Meziříčí má výhledově dojít ke spojení lůžkových oddělení. To znamená, že pacienti hospitalizovaní po lehčích úrazech budou ležet společně s pacienty po operacích krku, očí a jiných méně závažných zákroků. Ke slučování lůžkových oddělení má docházet postupně.

„Už před pěti lety jsme chtěli redukovat počet infekčních oddělení, která nemají odpovídající odbornost. Tím, že ve Vsetíně nebyl dostatek lékařů, se oddělení v podstatě zrušilo samo a my jsme netrvali na tom, aby se znovu otevřelo. Z toho samého důvodu jsme ve Vsetíně zrušili i lůžkové oddělení ORL," upřesnil Nečas.

Omezení kapacity lůžek ve vsetínské nemocnici hodnotí někteří obyvatelé Vsetína a okolí se smíšenými pocity. „Dnes by se to mě ani mých blízkých nijak nedotklo. V budoucnosti může ale nastat situace, kdy budu sám potřebovat hospitalizovat a nebude to možné," domnívá se dvaadvacetiletý Jakub Vaněk ze Lhoty u Vsetína.

Podle Nečase dochází ke snižování kapacit lůžek také proto, že se počítá s kratší hospitalizací pacientů v nemocnicích. „Díky dokonalejším metodám předoperačních vyšetření nebudou pacienti přijímáni do nemocnice s dvoudenním předstihem, ale budou operováni hned druhý den," sdělil Nečas.

Zkrátí se také doba rekonvalescence po operacích. „Méně invazivní operační techniky umožní pacientům odcházet z nemocnice domů mnohem dříve. Je to trend patrný ve zdravotnictví již několik let. Současná kapacita lůžek bude tedy v budoucnu nadbytečná," doplnil Nečas.

V žádném případě prý ale nemá dojít k omezování standardních zdravotnických služeb v okresních nemocnicích. Základní zdravotnické obory, jako je interní, chirurgické, gynekologicko­porodnické oddělení, zůstanou v okresních nemocnicích zachovány.

V kroměřížské nemocnici dosud chybí neurochirurgické oddělení a specializované novorozenecké oddělení. „O zřizování těchto specializovaných oddělení v okresních nemocnicích se neuvažuje," komentoval to Nečas.

„Opravdu nemám radost z toho, že bych musel s novorozencem jezdit na vyšetření až do Zlína. Vždyť je to téměř hodina cesty a pro ty, kteří nemají vlastní auto, je takové cestování skoro nereálné," zlobí se Ondra Šafařík z Kroměříže. Nová koncepce počítá s realizací již naplánovaných investic v okresních nemocnicích.

Specializace nemocnic je plus

Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu Senátorka za Zlínský kraj a 1. viceprezidentka Svazu pacientů ČR Alena Gajdůšková považuje novou strategickou koncepci krajského zdravotnictví do roku 2020 za krok správným směrem. Větší centralizace zdravotnických služeb v krajském městě podle ní zvýší jejich kvalitu.

Zastupitelé Zlínského kraje schválili strategickou koncepci zdravotnictví do roku 2020. Péče o pacienty se má koncentrovat do Krajské nemocnice T. Bati. Co konkrétně to pacientům podle vás přinese?

To, že v kraji ve zdravotní péči bude existovat jakási dělba práce a specializace, je pro pacienty velmi dobře. A to i za cenu, že za specializovaným zákrokem bude muset jet pacient či jeho rodina kousek dál.

Měla jsem (bohužel) možnost být blízko případu řešení velmi vážné nemoci jednoho mého kolegy a díky tomu vidět, jak uvažují lidé v Evropě. Pro jeho léčbu hledali po celé EU takovou nemocnici, kde udělali ročně víc než 200 operací typu, který potřeboval. Zkušenost je totiž taková, že čím více zákroků lékaři udělají, tím větší jsou mistři ve svém oboru, a je tedy větší šance, že léčba bude úspěšná. To platí v malém i v kraji.

Vytvoření společných oddělení po operativních zákrocích může mít smysl v šetření lůžek. Předpokládám ale, že jak a které specializace budou mít společný lůžkový fond, je teprve na debatě. To nemůže být administrativní a účetnické řešení, ale musí respektovat odborný pohled i potřeby pacientů.

Bude to mít vliv na vyšší nároky na odbornost zdravotního personálu zdravotních sester?

Základ kvalifikace zdravotních sester je obecný. Teprve navazující vzdělávání a hlavně praxe vedou k jejich specializaci. Náročnější práce to asi bude a měla by být podle toho ohodnocena. Ale může to být i pro sestry zajímavější pestrostí práce i pacientů, o které se budou starat.

Stojí podle vás za snižováním lůžkových fondů v okresních nemocnicích úspora nákladů?

Samozřejmě. Kvalitní zdravotní péče není levná záležitost a chceme-li udržet její kvalitu a nedopustit její likvidaci jako veřejné služby, musíme velmi dobře hospodařit. Je třeba také ale říci, že medicína udělala velký skok dopředu. Tam, kde dříve byly potřeba týdny a měsíce pobytu v nemocnici, dnes v nemocnici vůbec ležet nemusíte nebo na to stačí pár dní. To jsou nejrůznější drobné chirurgické zákroky, laparoskopické operace, ale třeba i léčba infarktu a další. Tomu je třeba přizpůsobit organizaci zdravotní péče. Věřím, že kraj to zvládne ke spokojenosti pacientů i zdravotníků.