„Moc si vážíme toho, že paní ředitelka přijala pozvání mezi nás, hasičské kmety, pro něž byla a dodnes je hasiččina více než koníček,“ neskrýval radost předseda Klubu zasloužilých hasičských funkcionářů Uherskohradišťska Josef Dvořáček.

„Jen těžko se mně při tomto setkání hledají slova. Slova díků a uznání za všechnu tu píli, obětavost a věrnost zasloužilým hasičům, kteří bez nároku na odměnu zachraňovali při požárech a živelných katastrofách životy lidí i materiální hodnoty,“ popisuje své pocity čtyřiapadesátiletá Jarmila Čičmancová, která na post krajské ředitelky profesionálních hasičů Zlínského kraje usedla 1. června letošního roku.

Tytam jsou doby, kdy řídící funkce zastávali výhradně muži. Dnes již snad nikoho nepřekvapí žena v čele čtyř stovek profesionálních hasičů a padesáti hasiček. Přesto se však nabízí otázka, jak velení v sukni vzali muži?.

„Já bych to nenazývala velením, ale řízením. Muži jsou v tom hasičském povolání skuteční profesionálové, kteří na sobě nedají znát, jestli je jim po chuti, zda je v jejich čele muž nebo žena. Všichni muži a ženy v hasičském záchranném sboru kraje jsou odborníci na svém místě, pro své funkce vyškolení, vědí, co mají dělat, kde je jejich místo. Podřízení muži se ke mně chovají velice příjemně,“ tvrdí Čičmancová – duší i tělem hasička ekonomka a přiznává, že nemůže posoudit, jestli je to právě tím, že je žena.

Narodila se v Hranicích, od roku 1980 bydlela ve Valašském Meziříčí a před sedmi lety se přestěhovala do Zlína, kde po vzniku krajů zastávala funkci ekonomické náměstkyně HZS Zlínského kraje, a obklopila se týmem, jemuž věřila. Její životopis by se dal napsat na útržek papíru a uzavřít do krabičky od zápalek.

„Vzpomínám, jak mě někdejší velitel Požárního útvaru ve Vsetíně Pavel Daňa, který je přítomen na dnešním setkání zasloužilých hasičů, přijímal před dvaadvaceti lety do funkce hasičky – techničky. Celých těch dvaadvacet let jsem se pak u hasičů pohybovala v ekonomických funkcích,“ svěřuje se Čičmancová, která v průběhu zaměstnání vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Ostravě a její doktorská práce byla zaměřena do oblasti financování hasičských záchranných sborů v ČR a optimalizace tohoto financování.