„Dopoledne převzali profesionální hasiči medaile z rukou ředitele HZS Zlínského kraje Víta Rušara a místostarosty města Uherské Hradiště Iva Frolce. Za věrnost III. stupně ve službě hasičů bylo předáno 14 medailí, 12 medailí bylo za věrnost II. stupně, za věrnost I. stupně převzali medaili 2 příslušníci a zbylých 21 medailí obdrželi příslušníci v rámci oslav 20. výročí vzniku Hasičského záchranného sboru České republiky, které hasiči oslavili v loňském roce, avšak byly přerušeny opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID-19,“ informovala mluvčí HZS Zlínského kraje Lucie Javoříková.

Ze stanice Uherské Hradiště byl medailí za věrnost třetího stupně odměněn mimo jiné i vrchní asistent pprap. Jan Fajkus z Jalubí. Tento příslušník nastoupil k HZS okresu Uherské Hradiště na pozici hasič-strojník 1.10.2000, ve které setrval až do 15.8.2021 kdy povýšil na pozici hasič-technik spojová služba. Jan Fajkus pomohl mnoha lidem v těžkých životních chvílích a je připraven předávat své zkušenosti mladším příslušníkům.

Odpoledne přišli na řadu nováčci, kteří se před zraky svých partnerů a příbuzných účastnili slavnostního aktu složení služebního slibu. Jednalo se celkem o 55 hasičů, kteří nastoupili do služebního poměru v průběhu let 2019, 2020 a 2021.

„Obě části programu byly zahájeny minutou ticha na počest památky dvou hasičů JSDH Koryčany, kteří zemřeli při výbuchu plynu v rodinném domě v Koryčanech,“ doplnila Lucie Javoříková.O hudební vystoupení se v Redutě postarali žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště pod vedením Martina Baláže.