„Rada Zlínského kraje nechala provést interní audit, který prověřil smluvní vztahy uzavřené Zlínským krajem nebo jeho organizacemi v období od 2. listopadu 2016 do 10. listopadu 2020. Konkrétně šlo o smlouvy týkající se gesce, či jinak přímo nebo nepřímo související s činností tehdejšího člena Rady Zlínského kraje Petra Gazdíka, a to v návaznosti na medializovanou kauzu Dozimetr,“ informovala mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

„Lidé, o kterých se v médiích v souvislosti s touto kauzou mluví, mají na náš kraj vazbu. Na samosprávu jako takovou to však vliv nemá, což interní audit potvrdil. Chci, ať je hejtmanství transparentní a pokud je všechno v pořádku, ať to lidé vědí,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Radim Holiš a Petr Gazdík
Hejtman pálí do Gazdíka kvůli Dozimetru. Nevidí si do úst, kontruje exministr

V oblasti smluvních vztahů obchodněprávního nebo veřejnoprávního charakteru bylo v této souvislosti zjištěno uzavření 44 smluvních vztahů s jedenácti právnickými osobami, přičemž nebyla zjištěna rizika vyplývající z jejich vazby na Petra Gazdíka či medializovanou kauzu.

„V oblasti pracovněprávních smluvních vztahů bylo zjištěno uzavření jedné pracovní smlouvy a jedné dohody o provedení práce se dvěma fyzickými osobami s vazbou na Petra Gazdíka,“ sdělila mluvčí s tím, že u dohody o provedení práce na „poradenství v oboru investic pro oblast školství“, s dobou trvání od 1. března 2019 do 30. října 2020, bylo na základě provedených zjištění identifikováno riziko nehospodárného vynakládání prostředků Zlínského kraje.

„Zejména s ohledem na to, že nebyly jednoznačně konkretizovány činnosti, které zaměstnanec v rámci dohody vykazoval,“ uvedla mluvčí.

Vazba zaměstnance na Petra Gazdíka vyplynula z jejich společného působení ve funkci jednatelů a v pozici společníků v téže obchodní společnosti v době trvání dohody.

Policisté odvádějí v pátek 17. června 2022 lobbistu Michala Redla u soudu, který rozhodoval o vazbě pro obviněné v kauze korupce v pražském dopravním podniku.
Bývalí elitní detektivové: 20 let říkáme, co je podnikatel ze Zlína Redl zač