„Pro vypracování tohoto posudku budou osloveny renomované auditorské nadnárodní společnosti působící také v České republice, tak aby byly zaručeny požadavky zastupitelů, a sice aby byl oponentní posudek zpracován nezávisle na tvůrcích investičního záměru, dále aby ve stejném rozsahu porovnával investici do nové nemocnice s rekonstrukcí stávající Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., a identifikoval významná rizika investičního záměru, především finanční, a způsob jejich eliminace,“ vyjmenoval schválené požadavky krajského zastupitelstva hejtman Jiří Čunek.

Centrum výzkumu obuvi v  budově U 11 na  UTB ve Zlíně.Design a konstrukce obuvi.
Ve Zlíně otevřeli unikátní Centrum výzkumu obouvání. Podívejte se dovnitř
Ve Vrběticích policie pokračuje v ohledání druhého místa výbuchu
VIDEO: Ve Vrběticích policie pokračuje v ohledání druhého místa výbuchu
Zasedání zastupitelstva Zlínského kraje ve Zlíně 8.4.2019.Jiří Čunek
Hlasování o nemocnici: co slíbil hejtman?