„Těší mě, že hodně témat budeme dále rozpracovávat," prohlásil primátor Miroslav Adámek.

„Myslím, že tímto jednáním jsme vyslali signál, že spolupracovat můžeme a chceme," konstatoval hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.