Rada Zlínského kraje totiž rozhodla, že v obou zlínských gymnáziích bude od příštího školního roku zrušena jedna ze tříd čtyřletého gymnázia.

Krajští radní kontroverzní krok odůvodňují klesajícím počtem dětí a tím, že rušení tříd na velkých gymnáziích bude mít méně likvidační dopad než u menších škol.

Žádný dopad…

„Konkrétně na Lesní čtvrti klesne počet tříd během čtyř let z 32 na 28, což nebude mít prakticky žádný dopad na počet učitelů," uvedl pro Mladou frontu Petr Navrátil, krajský radní zodpovědný za školství.

Ředitel zlínského Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť Jan Chudárek hodlá rozhodnutí respektovat. Od příštího školního roku by namísto sto dvaceti studentů mohl přijmout jen devadesát. I když se jedná o velkou školu, počítá ředitel s problémy.

Více tříd doposud umožňovalo studenty třetích a čtvrtých ročníků rozdělit do více volitelných předmětů. Také díky tomu mohli nabízet jejich širší spektrum.

…nebo zhoršení kvality výuky?

„Totéž platí i v případě volby cizích jazyků. Čím menší počet tříd, tím méně skupin různých cizích jazyků, ale také menší možnost rozlišení stupně pokročilosti mezi skupinami," konstatoval Jan Chudárek. Škola je navíc podle něj nově zrekonstruovaná, modernizovaná a vybavená nadstandardně.

„Pokud bude ubývat žáků a tříd, budou neefektivně využity prostory, které disponují nejmodernější technikou," informoval Jan Chudárek.

S rušením tříd na gymnáziích v krajském městě kategoricky nesouhlasí vedení Zlína, a to také vzkazuje radním Zlínského kraje: „Podle radnice jde o rozhodnutí nesystematické, jehož hlavním efektem bude ještě větší počet nepřijatých žadatelů o studium na špičkových gymnáziích v Lesní čtvrti a na náměstí T. G. Masaryka," řekl mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

Primátor města Miroslav Adámek to považuje za nehoráznost. „Přijde mi, že trestá obě zlínská gymnázia za to, že nabízí velmi kvalitní vzdělání, a je tak o ně zájem. Chápu, že je nutné řešit klesající počet studentů, ale mělo by se tak dít na školách v těch městech, kde zájem o studium není," konstatoval Miroslav Adámek.

Podle něj by tomu tak být nemělo na gymnáziích ve Zlíně, kde každoročně musí zájemce o studium odmítat z kapacitních důvodů.

Rozhodnutí krajské rady odmítá také celé vedení zlínské radnice, které pověřilo primátora, aby zaslal hejtmanu Stanislavu Mišákovi dopis.

V něm požádá Zlínský kraj jako zřizovatele obou zlínských gymnázií o zrušení záměru snížit počet tříd na těchto školách. „Toto téma také otevřu na nejbližším krajském zastupitelstvu. Zároveň budu žádat krajskou radu, aby nás seznámila se svou školskou koncepcí," ujistil Miroslav Adámek.