„Nepočítáme s čerpáním žádného úvěru, naopak plánujeme splatit jistiny úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou ve výši 142 milionů korun,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop.

Nejvýznamnější položku navrženého rozpočtu v oblasti příjmů tvoří příjmy z daní (4,1 miliardy korun). Ve srovnání s letoškem došlo u daňových příjmů k navýšení o 610 milionů korun.

Z výdajů je nejvíce peněz určeno na školství (8 miliard korun) a sociální služby (1,345 miliardy korun). Dofinancování sociálních služeb bylo posíleno rovněž vlastními zdroji Zlínského kraje, a to částkou 92 milionů korun.

Dvě miliardy na dopravu

Dalšími významnými položkami ve výdajích jsou oblast dopravy, pro kterou je určeno téměř 2 miliardy korun a také Fond Zlínského kraje. V něm je vyčleněno 838 milionů korun, nejvíce z toho na rozvojové projekty EU 2014-2020 (konkrétně 555 milionů korun). Z celkových výdajů tvoří téměř jednu desetinu kapitálové (investiční – pozn. red.) výdaje, konkrétně jde o 1,369 miliardy korun.

Zastupitelstvo také schválilo Střednědobý výhled rozpočtu kraje na období 2021–2025. Příjmy výhledu jsou rozpočtovány v objemu 14 miliard korun ročně. Celkové výdaje jsou plánovány na úrovni 14 až 15 miliard ročně.