„Pokud by došlo k velkému poklesu našich přijmů, tak prioritními stavbami, které by tím neměly utrpět, jsou dálnice D47 na severní moravě a vnější pražský okruh,“ uvedl Hanzelka.

Ani jedna ze silnic, které se v loňském roce začaly stavět ve Zlínském kraji, na seznam důležitých akcí nepatří.

Ačkoliv je letos na stavbu peněz dost, rychlostní komunikace R49 mezi Hulínem a Fryštákem by tak mohla mohla být už v příštím roce ohrožena. Pokles financí by ale neměl mít vliv na dobudování silnice R55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. „Tento projekt je totiž financován z Operačního programu Doprava od Evropské unie,“ konstatoval mluvčí SFDI.

Rychlostní komunikace R55 z Hulína do Otrokovic a R49 z Hulína do Fryštáku, na které bylo letos vyčleněno celkem miliarda a tři sta padesát milionů korun, by měly podle původních plánu v roce 2011 spojit Zlínský kraj s dálnicí D1, která vede z Prahy do Brna a Ostravy

„Zatímco R49 je ve fázi přípravných prací, nezbytných k uvolnění staveniště, jako záchranný archeologický výzkum, kácení dřevin, demolice vykoupených objektů, výstavba R55 už začala,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martina Vápeníková.

Doplnila, že na její přípravu je v letošním roce přiděleno přibližně dvaapadesát milionů korun, na samotnou stavbu pak 1,2 miliardy korun z Operačního programu Doprava. Podle ní teď na trase k Otrokovicím probíhají přeložky inženýrských sítí.

„Pracuje se také na stavbě základů mostů a dá se předpokládat, že v letošním roce se stavební práce plně rozvinou,“ přiblížila mluvčí.

Komunikace by měla být zprovozněna ke konci roku 2011 a její cena by se měla bez daně vyšplhat předběžně na tři a půl miliardy korun.

Na rychlostní silnici mezi Hulínem a Fryštákem, která má být také hotová v druhé polovině roku 2011 a má stát více než šest a půl miliardy korun, je letos vyčleněno pouhých sto milionů korun a to na dokončení příprav a začátek stavby.

„V tomto roce je v plánu, začít pracovat na přeložkách inženýrských sítí,“ oznámila Vápeníková.

Podotkla, že zatím probíhá u obou staveb vše podle plánů a nevyskytly se žádné komplikace, takže by měly být termíny dodrženy. „Uvidíme však jak to bude v příštích letech vypadat s financemi,“ poznamenala mluvčí ŘSD.

Budování obou komunikací má na starosti brněnská správa ŘSD. Důvodem je podle ředitele zlínské správy Karla Chudárka to, že se jedná o silnice dálničního typu a Brno s tím má větší zkušenosti. „Až bude komunikace R/49 hotová až do Fryštáku pak ji teprve převezmeme my a odtud budeme pokračovat až do Pozděchova. To je však zatím ještě daleko,“ upřesnil Chudárek.

Dokončením obou tahů je pro kraj důležité hned z několika důvodů. „Zvýší se naše konkurenceschop­nost, uleví se městům i obcím, které leží na těchto tazích. Dojde také k napojení kraje na nadnárodní sítě,“ vyjmenoval mluvčí Zlínského kraje Patrik Kamas.