„V letošním roce jsme dosáhli na dotaci na stavbu pěší komunikace v křižovatce silnice I/55 s ulicí Hložkovou,“ upřesnil právě probíhající úpravy vedoucí odboru územního plánování a investic otrokovické radnice František Žák.

Jedná se podle něj o frekventovanou křižovatku v blízkosti budov městského úřadu, která byla v minulosti již zčásti upravena, a v těchto dnech se dokončuje její bezbariérová podoba.

Náklady na stavbu, která by měla být hotova do konce listopadu, se vyšplhají na tři a půl milionu korun.

„Město navrhlo a schválilo síť bezbariérových tras na svém území, a její dílčí úseky se budují postupně, podle stupně důležitosti a možností rozpočtu,“ uvedla mluvčí města Otrokovice Lenka Krupková.

Trvale je podle ní navíc monitorován aktuální stav místních komunikací, a místa, která činí osobám s pohybovými omezeními potíže, jsou průběžně operativně upravována.