Pro začátek uzavírky ulice Dr. Beneše v Napajedlích platí původní termín 2. listopadu.

„Důvodem pětiměsíční uzavírky pohořelické křižovatky byla výstavba dálničního nadjezdu nad budovaným jižním obchvatem Otrokovic, který je nyní ve fázi dokončovacích prací a terénních úprav,“ dodal zástupce správce stavby ŘSD Zlín Pavel Dvořák.

Současná odbočka z ulice Dr. Beneše v Napajedlích na silnici I/55 zůstane od 2. 11. trvale uzavřena.

Po dokončení stavby obchvatu v roce 2021 budou řidiči využívat nově zbudovanou rampu, kterou se napojí jak na dálniční obchvat, tak na silnici I/55, do té doby budou motoristé mířící do severní části Napajedel jezdit po komunikaci III/4973. „Do konce roku budeme ještě v rámci stavby JV obchvatu Otrokovic provádět pokládku konstrukčních vrstev dálnice, dokončíme opěrnou zeď v prostoru styku ulice Dr. Beneše a I/55 a budeme pokračovat v realizaci výstavby dálničních mostů,“ doplnil Dvořák.

NA OTEVŘENÍ REAGUJE I DSZO

Na urychlení vítané kvůli dušičkovému víkendu zareagovala také společnost DSZO a autobusové spoje linky 55, které v nepracovních dnech zajíždějí ke hřbitovu v Otrokovicích, se od soboty vrátí na svou standardní trasu: kvůli uzavírce totiž jezdily ke hřbitovu v obou směrech přes zastávku Kvítkovice-náves.

„Od soboty 31. října budou mít svou původní okružní trasu, která je vedena ke hřbitovu přes zastávku Otrokovice-Kvítkovice, Napajedelská a pohořelickou křižovatku. V opačném směru platí trasa přes zastávku Kvítkovice-náves,“ dodal mluvčí společnosti DSZO Vojtěch Cekota s tím, že spoje vedené ke hřbitovu jsou v jízdních řádech MHD opatřeny poznámkou „k“ a na vozidlech „55k“. (hed)