Dožínky, kterým se také říká dožaté, obžínky či ožínky, jsou od nepaměti oslavou sklizně obilí. Jejich základní myšlenkou bylo poděkování za štědré dary poskytnuté přírodou a prosba o další dobrou úrodu v nadcházejícím roce. Z posledních klasů na poli uvíjela chasa věnce, ozdobila je pentlemi a předala hospodáři. Ten chasníkům za jejich práci na poli poděkoval a pozval k bohaté hostině. Lidé přitom věřili, že věnce mají magickou moc. Zrna z klasů prý byla léčivá, při přidání do osiva měla zaručit bohatou úrodu pro příští rok.

Organizátoři dnešní akce - Okresní agrární komora Kroměříž, Agrární komora Zlínského kraje, kroměřížská radnice a krajský úřad, chtějí z dožínek udělat tradici. Měly by se konat vždy v Kroměříži, protože region Hané je ze všech oblastí Zlínského kraje s obilnářstvím nejvíce spjat. "Zemědělci by si zde mohli také sdělovat své starosti a zkušenosti. Jeden o druhém by věděli víc, podobných akcí totiž moc nemáme, takže by to mohl být i krok k ještě lepší spolupráci," řekla ČTK Jana Brázdilová z Agrární komory Zlínské kraje.

Zemědělci v kraji mají letos k oslavám skutečně důvod. Žně přinesly ve srovnání s loňským rokem vyšší výnosy, dobrá byla i kvalita. Například u ozimé pšenice, která co do velikosti oseté plochy v kraji dominuje, sklidily podniky z jednoho hektaru průměrně 5,56 tuny. O rok dříve to bylo 4,3 tuny. Zemědělci navíc letos obilí udají za vyšší ceny než vloni.