Zřejmě ne. Zástupci jednotlivých měst i krajského úřadu se totiž shodně dušují, že mají své zaměstnance dostatečně pod kontrolou.

„Za plnění úkolů a dodržování pracovní doby zodpovídají vedoucí jednotlivých odborů a oddělení. Ti také mohou navrhnout sankce, pokud se zaměstnanec dopustil pochybení, nebo si neplní své povinnosti,“ vysvětlil například mluvčí radnice v Kroměříži Pavel Zrna.

V praxi prý kroměřížská radnice zatím nemusela přistoupit k žádným radikálním opatřením. „Pravdou však je, že v minulosti už došlo například k pokárání či snížení osobního ohodnocení,“ dodal Zrna.

Na úřadě Zlínského kraje se prý také líný či neochotný úředník dlouho neschová.

„Kontrola pracovní kázně je průběžný, trvalý a důsledný proces,“ řekla Helena Mráčková z tiskového odboru.

Vedení krajského úřadu má na vyhodnocení kvality pracovního nasazení zaměstnanců hned několik metod.

„Jde například o utajené hodnocení nebo takzvaný Mystery Shopping, v překladu utajené nákupy,“ objasnila Mráčková.

Tuto metodu použilo vedení úřadu hned ve třech samostatných kolech, a to v letech 2006 a 2007.

„Výsledek byl nadstandardně dobrý již v prvním kole. Ve dvou dalších pak dokonce ještě lepší,“ pochválila Mráčková.

Úřad však sáhl i po komplexním personálním auditu, který se dělal napříč všemi odbory v roce 2005. Hned následující rok byl ve znamení různých změn, od optimalizace vnitřní organizační struktury, až po snížení počtu zaměstnanců.

„V návaznosti na toto komplexní šetření, probíhají audity dílčí, zaměřené na vybrané odbory či oddělení,“ dodala Mráčková.

Její slova potvrzuje fakt, že Zlínský kraj opakovaně získal mezinárodní cenu Westminster za nejlépe komunikující úřad.

Zřejmě nejjednodušší způsob kontroly však našel úřad finanční. Například ten v Holešově spadá pod Finanční ředitelství v Brně, které řídí celkem tři kraje. Všechny počítače na všech pobočkách jsou propojeny do sítě.

„V okamžiku, kdy se kdokoliv ze zaměstnanců připojí na internet, naše oddělení automatizace a informatiky to ví,“ vysvětlil mluvčí ředitelství Jan Podvářka.

Kromě toho mají vedoucí pracovníci podobné kontrolní pravomoci jako v případě kroměřížské radnice.