„Počtem památných stromů se tak okres řadí k nejvýznamnějším, ve Zlínském kraji jich má bezkonkurenčně nejvíce,“ pochválila Ivana Pončíková z krajské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Na úplný vrchol podle ní patří zimní Ctiborův dub ve Střílkách, který je nejmohutnější v regionu. Kmen má v průměru dvě stě osmdesát sedm centimetrů a jsou na něj náležitě pyšní také zástupci obce. „Nijak zvlášť se o něj ale nestaráme, necháváme to na přírodě. Už ovšem bohužel dost chátrá,“ řekl starosta Střílek Milan Endlicher.

Pod dubem prý ležel poklad

Dub stojí východně od zříceniny stříleckého hradu dlouhých šest set dvacet let, ve čtyřicátých letech byl navíc podpálen a teď už tak přežívá pouze torzo. „Vegetuje jen jedna jeho větev. Je to škoda, je to totiž nejstarší dub v Chřibech a navíc se k němu váže pověst, že u něj Ctibor z Cimburka zakopal poklad,“ vysvětluje Pavel Vaněk z odboru životního prostředí radnice v Koryčanech, pod kterou Střílky spadají.

Další památka roste ve stříleckém zámeckém parku už dvě stě dvacet let. Červený buk je zvláštní hlavně svým vzrůstem: je velmi košatý a jakoby srostlý ze dvou stromů. „Poslední přírodní pamětihodností v okolí je dřín v soukromé zahradě, ten je pravděpodobně nejstarší v celé střední Evropě,“ doplnil Vaněk.

Na území Koryčan mají památné stromy také tři. Asi třistaletý tis v zámeckém parku a tři lípy na kopci Svatého Floriána. Zahanbit se však nenechávají ani jiné části okresu. Ve správním obvodu kroměřížské radnice se nachází hned osmnáct košatých perlí, což je ve srovnání s jinými obvody nadprůměr.

„K nejstarším patří například lípa u Velkých Těšan stará přibližně tři sta padesát let s obvodem kmene přes čtyři a půl metru. Pak také dva třistaleté duby rostoucí u Kvasic, planá hrušeň u Cvrčovic nedaleko Zdounek, lípa pod lesem u Roštína a spousta dalších,“ vyjmenoval mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Významná je v tomto ohledu podle něj samozřejmě také Podzámecká zahrada, ve které rostou hned dva skvosty: stopadesátiletý platan s obvodem přes pět metrů a zhruba stejně starý tis.

Pyšní mohou být právem také na holešovské radnici, přímo ve městě mají totiž státním znakem ověnčenou tureckou lísku ve Smetanových Sadech, která je možná až druhá největší svého druhu v Česku, a červený lesní buk v zámecké zahradě.

„Památná je i lípa na Pomezí v Dobroticích, hrušeň na Hradisku, další lípa u kapličky v Žopech a také v Žeranovicích,“ doplnila Pavla Pšejová z holešovského odboru životního prostředí.

Nejnovějším přírůstkem mezi významné stromy je pak podle ní buk v Třeběticích­.