Původní dvorek musel být kvůli špatnému technickému stavu, vlhkosti zdiva a krovů nahrazen novým. Ten však může být nyní využíván také pro různé společenské příležitosti, jako jsou například hody, Vánoce či fašank.

Ve dvoře se nachází malý chlév pro kozu či králíky, prostor v podkroví slouží k umístění například šrotovníku, beček na obilí či příručního vozíku. Etnografové by ještě chtěli dvorek dovybavit kosou, kosákem, hrabicí, košem či sečkovicí. "Snad se nám je podaří sehnat přímo u občanů Kunovic," řekla Romana Habartová z historické a etnografické komise města.

Dům je jedním z posledních dokladů tradičního stavitelství v Kunovicích. Vchází se do něj síní, na jejímž konci je v původním stavu černá kuchyně s otevřeným komínem a od síňového prostoru oddělena pouze krátkou neúplnou příčkou. Na pravé straně je jizba vybavena kachlovými kamny s pecí. Místnost zachycuje atmosféru kunovického obydlí kolem roku 1930. V objektu nechybí ani klasický výminek pro staré rodiče z 50. let minulého století.

Památkový domek je veřejnosti přístupný po dohodě se správce Ludvíkem Holčíkem, případně po dohodě s pracovnicemi Městského informačního střediska Kunovice.