"Předmětem řešení bude návrh ochrany stávajících nemovitostí nacházejících se v záplavovém území řeky a dále lokalit s plánovaným rozvojem bytové výstavby, vymezené ve schváleném územním plánu," uvedl Valouch.

Povodí Moravy chce v následujících letech vybudovat hráze u Tlumačova, Slavičína, Starého Města a Uherského Hradiště. Investiční záměry již schválilo ministerstvo zemědělství.

Největší investicí bude zvýšení kapacity koryta řeky Moravy u Uherského Hradiště a Starého Města. Část hrází stavbaři navýší, zároveň postaví i několik nových. Protipovodňová opatření obou měst tak budou dokončena. Kromě toho vzniknou i hráze dále od řeky, které ochrání Rybárny, jednu z nejohroženějších částí Hradiště. Celkové náklady jsou zhruba 170 milionů korun.

Dalších asi 65 milionů korun si vyžádá vybudování ochranné hráze vysoké dva metry u Tlumačova. Právě Tlumačov patřil loni na jaře k nejpostiženějším obcím ve Zlínském kraji, voda tam vnikla do několika desítek rodinných domů. Povodí Moravy také dokončí ochranu Slavičína, první etapu realizovali stavbaři v roce 2001. Dalším projektem je rekonstrukce přelivu přehrady Bystřička na Vsetínsku.

Obce a města v kraji postihly záplavy naposledy na jaře 2006, celková škoda se vyšplhala na 400 milionů korun. Povodeň a deště napáchaly ve Zlínském kraji škody i na cestách. Jen na silnicích druhé a třetí třídy si odstranění následků vyžádá přes 67 milionů korun. Některé silnice již kraj stihl opravit, zbytek přijde na řadu ještě letos či v příštím roce.