O všech konkrétních omezeních a náhradní dopravě budou cestující při rekonstrukci kolejiště informovat České dráhy.

„Dokončuje se stavba části budovy Správy železniční a dopravní cesty a od 1. srpna začne stavba kolejiště spojená s výlukami na trati. V první fázi se budou rekonstruovat koleje směrem na Bohuslavice. Od 29. července se bude asi tři dny stavět provizorní nástupiště pro pátou kolej, ze které pak budou moct cestující odjíždět. V době výluk nebudou vlaky jezdit na první a třetí koleji," popsal stav prací ředitel stavby Milan Bilík.

Stavba podle něj zatím pokračuje podle harmonogramu. Do 31. října, kdy se má zapnout bezpečnostní zařízení, by tedy měla být téměř celá rekonstrukce dokončena. „Pak už budeme dodělávat jenom úpravy okolního terénu a přístupů na nástupiště," dodal Bilík.

Renovace nádraží se ale navzdory intervenci starosty Brumova-Bylnice vůči Českým drahám nebude týkat výpravní budovy. „I přes dopis, který napsal pan starosta, se nezměnilo vůbec nic. Je škoda, že se při rekonstrukci celého nádraží nebude opravovat i výpravní budova. Bohužel město nesmí do cizího majetku investovat, takže výpravní budovu nemůžeme zrekonstruovat ani na vlastní náklady," uvedl místostarosta Brumova-Bylnice Václav Bližňák.

Na výpravní budovu nemají ČD peníze

České dráhy, kterým výpravní budova patří, momentálně nemají na opravu peníze. Nádraží v Bylnici si tak bude muset na kompletní renovaci ještě nějakou dobu počkat.

„Letos se na opravu výpravní budovy Bylnice bohužel nenašly finance. Rekonstrukci sice máme v plánu, ale musíme vycházet z reálných možností. České dráhy totiž vlastní stovky výpravních budov, které postupně modernizují a opravují," vysvětlila mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

I když nebude spravena výpravní budova, cestující se mají na co těšit. Správa železniční a dopravní cesty vybuduje nová nástupiště s bezbariérovými přístupy a orientačním systémem.

Okolí stanice a nástupišť pak osvětlí namísto nevyhovujících osvětlovacích věží individuální sklopné stožáry.

„Pro snažší orientaci nevidomých a slabozrakých budou na stanici instalovány dva hlasové majáčky při vstupu do budovy od kolejiště a od komunikace. Pro lepší informování cestujících o vlakových spojích bude ve stanici zřízen informační systém. Bude ho tvořit řídící počítač a informační tabule," popsal Tomáš Drvota z odboru komunikace SŽDC.

Při rekonstrukci bude také vyměněno elektro-mechanické staniční zabezpečovací zařízení za elektrické zařízení ESA 11, díky kterému se sníží závislost na lidech. Současně také dojde k renovaci přejezdového zabezpečovacího zařízení na jednotlivých přejezdech.

„V technologické budově SŽDC pak budou mimo jiné dopravní kanceláře, sociální zázemí a napájení bezpečnostního zařízení. Bude to tedy takový mozek bezpečnosti," popsal část budovy Bilík.

V podkroví se dále budou nacházet noclehárny, do kterých se vejde maximálně šest osob, a budova bude také vybavena elektrickým zabezpečovacím zařízením.

Jsou součástí úseku Veselí n. Moravou Vlárský průsmyk

Rekonstrukce nádraží ve Valašských Kloboukách, a především oprava stanice v Bylnici, jsou součástí postupné rekonstrukce celého traťového úseku Veselí nad Moravou Vlárský průsmyk, u kterého se předpokládá jeho dálkové ovládání z dispečerského pracoviště. V současné době jsou již některé úseky dokončeny. Jedná se například o úsek Kunovice Újezdec u Luhačovic nebo železniční stanici Bojkovice.

Autor: Anna Macháčová