„Nemohli jsme se jen tak nečinně dívat, jak kdysi krásný potok začíná vypadat, a rozhodli jsme se jednat,“ uvedla starostka obce Edita Hrbáčková. Spojila se s několika lidmi a společně začali usilovat o vznik sdružení.

Aby dosáhli svého cíle, podali na ministerstvo vnitra žádost, aby byl jeho vznik schválen.

„To se nám podařilo 6. června tohoto roku,“ řekla radostně Hrbáčková.

Nejdříve však bylo nutné vyřešit organizační záležitosti. Tak se stalo až koncem listopadu a na ustavující schůzi, která následovala, byly nejen rozděleny funkce, ale také byli nabráni první členové.

„Předsedou jsem se stala já, jednatelem je Václav Pálka a hospodářem Pavel Miklík. Dokonce se nám podařilo získat sedm členů. To je velký počáteční úspěch,“ pochválila si Hrbáčková. Jedním z těch nových je i Jaroslav Velísek.

„Do sdružení jsem se přidal, protože jako ostatním mi nebyl osud našeho potoka lhostejný. Nechceme, aby se z něj stala žumpa, jak je tomu jinde,“ podotkl Velísek.

Cílem sdružení je podle starostky nejen zpevnění břehů Svodnice, ale také zprovoznění starého stavidla.

„Už se dostavily i první úspěchy, co se oživení potoka týká. Máme tu dva ledňáčky a dokonce se zde objevil také bobr,“ pochvalovala si starostka.