Cílem tohoto projektu je revitalizace uličního profilu v úseku od ulice Sokolská po most u Januštice.

„Důraz zde klademe především na zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů. V ulici tak budou mimo jiné doplněny dosud chybějící přechody pro chodce a místa pro přecházení,“ prozradil Michal Čížek, radní pro oblast dopravy.

Bezpečnost přechodů navíc umocní jejich provedení formou zvýšeného prahu.

Šířka komunikace zůstane zachována. Rekonstrukce řeší i nový vzhled a umístění zastávek MHD.

Jedna ze stávajících zastávek bude přemístěna z nevyhovujícího prostoru křižovatky do zastávkového zálivu.

V souvislosti s rekonstrukcí chodníků se bude řešit i jednostranná přeložka sloupů trolejového vedení do nově vytvořeného travnatého pásu mezi komunikací a chodníkem. Na tyto sloupy se následně osadí svítidla veřejného osvětlení.

„V současné době jsou stožáry trolejí i osvětlení rozmístěny nepravidelně po obou stranách. Stojí převážně ve zpevněných plochách a vytváří bariéry v pěších komunikacích,“ vysvětlil důvod změny Michal Čížek.

V části řešeného území je také navržena stezka pro pěší a cyklisty se smíšeným provozem, která má funkci propojovací a respektuje trasu stávajících chodníků.

Vykácí stromy 

Stavba začne v dubnu. Ještě do konce března však bude muset dojít k nevyhnutelnému vykácení vybraných stromů, které zasahují do rekonstruovaných komunikací a bez jejichž pokácení by nešlo tento uliční prostor revitalizovat.

„Prověřovali jsme různé technické možnosti, jak tyto stromy zachránit. To se u některých podařilo, bohužel však ne u všech. Kácení vzrostlých stromů nás skutečně vždy velmi mrzí, ale někdy zkrátka jiné řešení není,“ zakončil radní.

Při kácení bude přítomen biologický dozor, který dohlédne na ochranu volně žijících ptáků či netopýrů. Součástí povolení je náhradní výsadba, a to v počtu několikanásobně vyšším, než bude počet pokácených stromů.

Při náhradní výsadbě také půjde nejčastěji o lípy, kde je nasazení koruny výše než ve dvou metrech. Investice do revitalizace tohoto uličního prostoru činí téměř 40 milionů korun. Ukončení prací je plánováno na červen roku 2020. 

Kácení stromů už začalo. Podívejte se