„Kontaktovala nás, protože jsme majitelé vedlejšího pozemku. Měla v úmyslu náš pozemek koupit. Přišla s tím, že tam chce stavět biotop a podobné věci. Jenomže tím, že žádá o změnu v územním plánu na komerční prostory, tak je naprosto jasné, že si tam bude moct postavit cokoliv. Je také evidentní, že po vyčerpání dotací, které na to dostane v případě schválení změny v územním plánu, tak se pozemku zbaví a nový majitel to bude moct použít na výstavbu jakýchkoliv komerčních objektů. To je pro nás nepřípustné,“ uvedl Pavel Novák, jeden z místních obyvatel.

Podle něj je za dotčeným územím obytná oblast a případný hluk by obyvatele této části Malenovic rušil.

„Nikdo nepopírá, že by se s tím územím nemělo nic dělat, že by se nemělo zkulturnit, ale zásadní problém je v tom, aby tam nevyrostla žádná komerční budova," zdůraznil.

A nebyl sám, kdo se proti této změně brání. Na veřejném projednávání změn územního plánu bylo v polovině dubna v obřadní síni zlínské radnice pořádně živo.

„Bydlíme tam šedesát let a máme informace, co se tam chystá. Budou tam oslavy, večírky a kdoví, co ještě, " uvedli někteří řečníci.

S těmito názory však majitelka území koupaliště Riviéra Radmila Pospíšilová nesouhlasí.

„Změna územního plánu je nutná pro výstavbu nové podoby Riviéry. Stávající koupaliště je po 16 letech, kdy leží ladem, natolik zdevastováno, že nelze opravit. Je to finančně nereálné i pro město samotné,“ uvedla nová majitelka s tím, že pozemek Riviéry koupila s úmysly zachovat místo co nejvíce zelené. „Dlouho jsem takový prostor ve Zlíně hledala. Jsem si plně vědoma ojedinělosti této lokality a její historie,“ vysvětlila. Podle ní by zde měl vzniknout v první fázi biotop s mokřadními rostlinami v místě velkého bazénu.

„Přípravy na stavbu započaly. Na ně bude navazovat výstavba vzorové ekologické budovy, která by měla být co nejvíce energeticky úsporná. Počítá se například se zachytáváním dešťové vody a zelenou střechou jako přirozeného izolantu proti přehřívání," přiblížila Pospíšilová.

Tato budova bude podle ní sloužit jako sídlo firmy MOBILBOARD, která se zabývá reklamou na vozech MHD.

„Nejedná se tedy o žádný hlučný provoz, kterého se obyvatelé Malenovic bojí. Součástí stavby by měla být i multifunkční místnost na školení, workshopy, přednášky, cvičení atd. Měl by zde vzniknout prostor pro práci a relaxaci v klidném a pěkném prostředí,“ zmínila.

A co říká na výtky některých místních obyvatel okolních domů?

„Celý areál jsem oplotila a vyvěsila informační cedulky s odkazem na webovou stránku s kontaktní e-mailovou adresou, kde mohl kdokoli vznést dotaz a získat informace. Doposud se tak nestalo," zdůraznila Radmila Poslíšilová.

Přesto věří, že lidé, kteří nyní protestují proti změně statusu pozemku, se brzy přesvědčí, že jejich obavy byly zbytečné.

„Rozhodně se zde nepočítá s žádnými ubytovnami z kontejnerů pro dělníky, hotely, velkými bytovkami a dalšími vymyšlenými představami. Určitě se nebudou kácet zdravé stromy a parkování je plánováno za plotem uvnitř areálu. Obyvatele z okolí tedy nebudeme nijak omezovat," prohlásila majitelka Riviéry s tím, že v žádném případě nemá plánu pozemek Riviéry prodávat.

„Už nyní jsem investovala mnoho úsilí, času a financí do projektu s Riviérou – nemám tedy v úmyslu pozemek prodat,“ uvedla pro Deník Radmila Pospíšilová, která chce podle svých slov areál revitalizovat a přirozeně navázat na území okolo hradu a rybníka Baláš, které město také upravuje.

Vedení města Zlín záměrům Radmily Pospíšilové věří.

„Před několika měsíci jsme obdrželi nabídku potencionální zájemkyně na odkup tohoto území s tím, zda by město povolilo změnu územního plánu na komerční prostory, protože chce v této lokalitě vybudovat ekologické sídlo firmy s vodním prvkem," uvedl primátor Zlína Jiří Korec.

Město Zlín podle něj pozemky odkoupit vzhledem k jejich ceně nemohlo, ale záměr zájemkyně o tento prostor se radnici líbil.

„Vyřešil by se tak dlouholetý problém, který s tímto územím byl,“ vysvětlil primátor a dodal, že město změnu v územním plánu na komerční prostory doporučilo.

„Za nynějších podmínek by tam nemohla mít sídlo firmy, proto je v současnosti navržena tato změna,“ vysvětlil Jiří Korec.

„Změna územního plánu se netýká kompletně celého pozemku, ale jen jeho části. Zároveň se to snažíme zapřipomínkovat tak, aby se opravdu nestalo, že po změně územního plánu majitelka tento pozemek prodá a nový majitel tam postaví něco, co se občanům nebude líbit. I když nikdo nemůže zcela zaručit, že se to neprodá, na druhou stranu nemáme důvod nové majitelce nevěřit,“ uzavřel zlínský primátor.

Již dříve se pro Deník vyjádřil náměstek primátora Bedřich Landsfeld, co město hodlá udělat s územím, které vlastní a které bezprostředně s územím Riviéry sousedí. 

„Pro nás je nyní prioritou úprava prostoru za Riviérou, kde je zadní rybník a neutěšený stav podél potoka Baláš, kde máme také mnohé pozemky. Svah nad zadním rybníkem je významný krajinný prvek – třešňový sad, který dokonce spadá pod stupeň ochrany. Celé to území včetně toho sadu chceme také revitalizovat a doplnit tak s plánovanou revitalizací bezprostředního okolí hradu,“ vyjmenoval dříve Bedřich Landsfeld.