A jaký je vlastně důvod ke komplikacím? Dělníci se konečně nedávno pustili do stavby nového vjezdu do areálu Tomy. O něj společnost i město usilovaly řadu let.

„Taková omezení se dají přežít, hlavně aby už byl hotový. Nám všem, co tady žijeme, se pak konečně uleví. Někdy mám i strach pustit děti ven kvůli tomu, kolik tu jezdí denně nákladních aut," řekla Deníku obyvatelka otrokovické části Baťov Marcela Opálková.

Dělníky v plné práci mohou v těchto dnech vidět šoféři jedoucí z Tlumačova na Otrokovice, kde na vjezdu pracují mimo zástavbu přímo z komunikace spojující zmíněnou obec s městem s následným napojením na dálniční síť.

Podle mluvčí otrokovické radnice Lenky Vaculové práce probíhají podle platného harmonogramu, který předložil zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo. Nejprve se zaměřili na přípravu území, která spočívala zejména ve vytyčení jednotlivých stavebních objektů, vytyčení sítí a geodetickém zaměření. Nyní pracují na zemních a výkopových pracích, které potrvají až do poloviny května.

"Viditelnou změnou bylo kácení stromů, vymýcení křovin a skrývka ornice. Souběžně probíhají práce na plánované přeložce hlavního přivaděče vody. Následovat budou práce na propustku místní komunikace," informovala Lenka Vaculová. V červenci a srpnu musejí cestující využívající vlakovou dopravu z Otrokovic do Hulína a naopak počítat s výlukou, kdy dělníci budou pracovat na železničním mostě.

„Výluka se uskuteční ve dnech od 1. do 7. července v době od 22.20 do 4.10 hodin, dále pak ve dnech od 28. července do 17. srpna od 4.10 do 22.20 hodin," upřesnil Marek Illiaš, mluvčí organizace Správa železniční dopravní cesty.

Kdo zajistí náhradní autobusovou dopravu, se zatím neví. O to se postará dopravce, který vypíše výběrové řízení. „Přímo na nás se České dráhy nikdy neobracejí, vypisují řízení. A pokud tato možnost je, přihlásíme se, využíváme toho, kapacity na to máme," konstatoval Zdeněk Paštěka, vedoucí zlínské provozovny ČSAD Vsetín.

Kontrolu nad řádným prováděním díla zabezpečuje technický dozor investora. „Pro podrobné sledování stavby byl také sestaven projektový tým, který v čele se zástupci samosprávy města s technickým dozorem komunikuje a staveniště v pravidelných termínech navštěvuje," podotkla Lenka Vaculová.

Zatímco město má na starost vybudování úseku od spojovací komunikace po hranici areálu, zbytek je už na společnosti Toma. Její ředitel Radek Heger odhaduje, že do práce se dělníci pustí někdy v květnu.

„Nepředpokládáme žádné velké komplikace pro šoféry a obyvatele Baťova, jen se bude muset přivézt technika," ujistil ředitel společnosti. Podle něj dělníci budou hotovi do zhruba čtyř až pěti měsíců.

„Teprve nás ale čeká výběrové řízení na dodavatele stavby. Náklady z naší strany na nový vjezd jsou třicet milionů korun, které zaplatíme společně s firmou Mitas," doplnil Radek Heger.