„Stanovená cena za vytápění užívaných prostor neodpovídá úměrným obvyklým nákladům. Za důvod této nadměrné spotřeby tepla považujeme nedostatečné zateplení střešních bytů. A to včetně nevyhovujících, někde i rozpadajících se oken,“ popsala problémy obyvatel domu s pečovatelskou službou Lillian Šulcová.

Podle ní by měla do opravy objektu neodkladně investovat valašskokloboucká radnice.

Podle místostarosty Martina Janíka nejsou výtky obyvatel domu úplně neoprávněné, několik skutečností však opomíjí. „My si ten problém uvědomujeme a pracujeme na něm. Není to ovšem tak jednoduché, jak si například paní Šulcová myslí. Nemáme problémy pouze v DPS, ale například i v kině či ve škole, kde jsou úniky energií mnohem vyšší,“ vysvětlil Janík s tím, že město již provádí zateplení několika bytů v DPS. To by mělo o významný podíl snížit náklady na vytápění.

„Podáváme k tomu i žádost na dotační program Zelená úsporám. Když dotaci získáme, naplánujeme opravy DPS v příštím roce. Pokud ne, tak se budeme o to muset nějak postupně postarat ze svých vlastních zdrojů,“ přiblížil Janík. Dokonce uvedl, že pro obyvatele kritických bytů v podkroví platí 25 až 50procentní sleva na energiích. „Rozdíly v sumách za energie tak nejsou výrazně vysoké,“ doplnil.

O plánech a projektech radnice hovořil také ředitel valašskokloboucké polikliniky, která DPS spravuje, Ivan Kovalčík. „Snaha o snížení nákladů u všech budov v majetku města je prioritou, ale není možné je realizovat v jednom roce,“ vysvětlil Kovalčík.

Dodal také, že DPS je po změně zákona o sociálních službách od 1. 1. 2007 nájemní dům, kde jsou byty přidělovány na základě žádosti zájemce o bydlení v DPS, a po seznámení se s přibližnými náklady na bydlení a schválení radou města je byt zájemci přidělen.

„Je uzavřena standardní nájemní smlouva a v evidenčním listě pro příslušný byt je stanovena výše nájemného a výše záloh na teplo,“ doplnil Kovalčík. Také si myslí, že tamní nájem je nejmenší nejen v ČR, ale i v Evropě. Již to, že město nezvyšuje nájem dle platných zákonů, je podle něj podpora pro seniory bydlící v DPS.

O budoucnosti DPS ve Valašských Klouboukách se může rozhodnout již teď o prázdninách, kdy bude podle místostarosty Janíka znám výsledek žádosti o dotaci.