Budova oproti současnému skeletu poroste do výšky už jen o 330 centimetrů.

„V současné době se dokončuje hrubá stavba.Ve dvou podzemních a dvou nadzemních podlažích zrovna instalují systémy silnoproudu a slaboproudu. Poté v celém prostoru dělníci vybudují přivaděče pro vodovod a kanalizaci," přiblížil kvestor UTB Alexander Černý. Objekt má být předán do užívání v září 2013.

JANA ZAVADILOVÁ