„Oprava lapidária se uskuteční v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Slovenskou a Českou republikou v letech 2007 až 2013 pod společným projektem, který nese název Velehrad – Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělanosti,“ uvedla koordinátorka obnovy baziliky Věra Homoláčová. Nositelem projektu je Římskokatolická farnost Velehrad (ŘKF).

První etapa rekonstrukce podzemí baziliky je zaměřena na obnovení původního způsobu přirozeného odvětrávacího systému a odvlhčení lapidária.

„S opravami se začne nikoliv od vstupu do lapidária, ale od hlavního vchodu do baziliky. Na nádvoří před ním budou odstraněny pískovcové plotny a kamenná dlažba, aby se dělníci dostali k původním základům kostela a mohli pokládat nové izolace,“ vysvětlila Homoláčová.

Rekonstrukce lapidária má zamezit zatékání srážkové vody do podzemí, nahradit v něm betonovou dlažbu a schodišťové stupně kamennými prvky a provést opravu izolací železobetonových konstrukcí a novodobých omítek.

„První etapa obnovy podzemí baziliky si vyžádá 10,8 milionu korun. Partner projektu Velehrad – Trnava, Zlínský kraj, přispěje částkou 1,08 milionu korun,“ upřesnila Homoláčová.

Do jednoho měsíce by měla být uzavřena smlouva mezi ŘKF Velehrad a slovenským donátorem financí.

„Práce na obnově lapidária se rozběhnou v průběhu měsíce března nebo dubna, podle toho jak to dovolí počasí. Pomyslnou tečku za první etapou by měla dodavatelská firma udělat do konce letošního roku,“ naznačila koordinátorka oprav baziliky.

Veškeré práce spjaté s první etapou obnovy podzemí baziliky budou probíhat za částečného provozu lapidária. Vstup hlavními dveřmi do chrámu bude omezen jen na začátku stavebních prací.

„Mám radost, že se podzemí baziliky dočká rekonstrukce. Nákladnou úpravu celého podzemí včetně nové expozice lapidária zajistilo v osmdesátých letech minulého století Slovácké muzeum Uherské Hradiště,“ objasnila zástupkyně jejího ředitele Blanka Rašticová. Na počátku devadesátých let, v rámci restitucí, získala lapidárium zpět duchovní správa ve Velehradě.

„Zlínský kraj několik let finančně přispívá na opravu baziliky a přispěl milionem korun i na obnovu lapidária. Myslím si, že jeho historické a umělecké bohatství nebylo dodneška dostatečně doceněno,“ prohlásila vedoucí oddělení památkové péče Zlínského kraje.