Město se zavázalo ročně platit polovinu částky, kterou vybere od návštěvníků na lázeňských poplatcích, což je přibližně 3 miliony korun.

Vyřešeny ale zatím nejsou podmínky užívání parku.

„Jsme rádi, že po 26 letech je spor za námi a končí dohodou. Jsme však v polovině cesty, protože dohoda řeší jen podíl města Luhačovice na údržbě areálu,“ řekl generální ředitel akciové společnosti Lázně Luhačovice Eduard Bláha.

Město zaplatí polovinu z poplatků i dva roky zpětně, navíc bude město každý rok investovat částku 300 tisíc korun do obnovy mobiliáře.

„Zlínský soud doporučil oběma stranám dojít k dohodě,“ uvedl místostarosta města Luhačovice Radomil Kop s tím, že se město snažilo podmínky Lázní Luhačovic splnit.

„Po třech měsících se nám podařilo dojednat dohodu,“ vysvětlil místostarosta. Podle jeho slov je rád, že soudní řízení bylo zastaveno. „Roky soudních tahanic by nikomu neprospěly,“ dodal.

Příspěvek od místních podnikatelů

Vyřešen zatím ale není příspěvek od ostatních podnikatelů, kteří užívají cizí majetek. Konkrétně se jedná o park, do kterého společnost investovala desítky milionů korun a dle privatizačního projektu koupila pro své hosty.

Veřejný statut parku ale lázním bere výhodu odlišit se od místní konkurence.

„Společně s městem budeme hledat cesty a apelovat na legislativní změny tak, aby se na investicích podíleli i naši konkurenti,“ vysvětlil Eduard Bláha s tím, že stejně to před 104 lety učinil zakladatel lázní Dr. Veselý.

„Získal tehdy od všech podnikatelů v cestovním ruchu tříprocentní roční příspěvek z jejich obratu,“ dodal.