Zástupci lázeňství však tvrdí, že takové kroky jsou nekoncepční. „Stát naše aktivity kontroluje a reguluje už dlouhodobě velmi účinně. Proč toto není aplikováno i na jiné segmenty zdravotní péče?“ tázal se v Luhačovicíchprezident Svazu léčebných lázní České republiky (SLL ČR) Eduard Bláha.

S jeho názorem se ztotožňuje i viceprezident SLL ČR a zástupce společnosti Royal Spa, která provozuje lázeňské hotely po celé republice včetně Luhačovic, Martin Plachý.

„Jsme trestáni za to, že jsme úspěšní. Stát si myslí, že když vyděláváme, musíme to být my, kdo bude neustále finančně vysáván,“ zlobil se Plachý.

Provozovatelé lázní zároveň upozorňují na to, že pakliže ministerstvo zdravotnictví opravdu příspěvky na komplexní lázeňskou péči zruší, bude to prý mít nedozírné následky.

„Lázeňství představuje sněhovou kouli, která na sebe nabaluje další služby. Omezí-li se kvůli nižšímu přísunu peněz od státu lázeňská péče, následkem budou existenční potíže řady lidí,“ vysvětluje předseda Sdružení lázeňských míst České republiky Jiří Houdek. Dotklo by se to podle něj jak méně kvalifikovaných lázeňských pracovníků, tak i podnikatelů přímo v lázeňských městech.

Tratit prý nakonec bude i stát. „Méně návštěvníků lázní znamená samozřejmě nižší odvod daní jejich provozovatelů do státního rozpočtu. Více nezaměstnaných pak nutnost výplaty vyšších podpor,“ objasnil Bláha.

Zástupci lázní se pozastavují i nad tím, jak s nimi ministerstvo zdravotnictví komunikuje. „Informace, které z něj přicházejí, jsou rozporuplné a nejednoznačné. Na to už jsme si ale bohužel zvykli,“ povzdechl si Bláha.

Ve stejném duchu hovoří i generální ředitel Lázní Luhačovice Josef Krůžela. „Zatím žádné konkrétní rozhodnutí ani indikace z ministerstva nemáme. Jeho úředníci si musejí nejdříve ujasnit, co vlastně chtějí. Je zarážející, že ministerstvo jako poskytovatel zdravotní péče s námi vůbec nekomunikuje,“ podivil se Krůžela.

Zároveň ale přiznal, že nervozita v Luhačovicích přece jen panuje. „Ne všichni lidé, kteří k nám jezdí, jsou schopni si pobyty platit sami. Spousta z nich je důchodového věku a léčbu v lázních nutně potřebují. Dlouhý a nesmírně nákladný pobyt v nemocnici ji často nenahradí. Sociální stránka tady hraje důležitou roli a je potřeba ji mít na zřeteli,“ upozornil Krůžela.

S tím ale nekoresponduje vyjádření ministra Hegera z minulého týdne. „Zvyšování spoluúčasti pacientů bude řešeno sociálně citlivě tak, aby nikdo nebyl krácen na přístupu ke zdravotní péči,“ sdělil Heger.

Že by však Lázně Luhačovice byly fatálně ohroženy, jejich generální ředitel odmítá. „Už v minulosti jsme se museli vypořádat z různými dobovými turbulencemi, ať už v oblasti ekonomické, či sociální. I nyní bychom tak museli najít řešení,“ řekl Krůžela. To by podle jeho slov znamenalo zredukování stavu zaměstnanců a uzavření některých provozů. „Nadále by tak fungovaly jen ty, o které bude zájem,“ uzavřel Krůžela.