Často zde leží lidé, u nichž nepřipadá v úvahu domácí ošetření ať už z důvodu zdravotního, nebo nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. Dříve byla délka pobytu v LDN omezena na tři měsíce, nyní je již bez omezení. Poskytuje nejen celodenní lékařskou a ošetřovatelskou péči, ale i různá rehabilitační cvičení.

V krajské nemocnici ve Zlíně funguje LDN (oddělení následné péče s rehabilitací) v rámci Centra klinické gerontologie. Pacienti se dostanou na zdejší akutní lůžka buď přes urgentní příjem nemocnice nebo na žádost svého praktického lékaře.

Na oddělení jsou také lůžka následné péče, která nejsou určena jen seniorům, jak se běžně předpokládá. Na doléčení a rehabilitaci přicházejí i mladší pacienti. Většinou jsou převezeni z akutních oddělení nemocnice, například z interny, chirurgie, neurologie, traumatologie nebo dlouhodobé intenzivní péče. Překlad na tato lůžka je možný v rámci několika dnů.

Občas rodina svého pacienta nechce

„Naší snahou je doléčit akutní zdravotní problémy a co nejvíce navrátit pacientům jejich soběstačnost,“ popisuje primářka Centra klinické gerontologie Zuzana Boháčová. Součásti léčby je kvalitní a častá rehabilitace. Od začátku hospitalizace zdravotníci komunikují s rodinou pacienta o jeho zdravotním stavu a sociální situaci.

„Občas se ale setkáváme s tím, že rodina nechce převzít pacienta zpět do své péče. Snažíme se s jejími členy mluvit, vysvětlovat jim, pomáháme s edukací. Máme dobře fungující tým, v němž jsou lékaři, sestry i rehabilitační ošetřovatelky. Součástí týmu jsou také sociální sestry, které pomáhají příbuzným pacienta s kontakty na pečovatelské služby a podobná zařízení,“ dodává primářka.

Semináře s praktickými radami

Nemocnice pořádá každý měsíc bezplatné semináře s názvem Péče o nemocného v domácím prostředí, kde zdravotní sestry, rehabilitační a sociální pracovnice pomáhají praktickými radami mnoha rodinám se vyrovnat se situací.

„Lidé nejvíce oceňují praktické ukázky polohování, hygieny u nepohyblivého pacienta, úpravy lůžka, výměny plen, ukázky podávání stravy a podobně,“ popsala obsah semináře vrchní sestra Edita Habartová.

Příbuzní, kteří se chtějí o nemocného doma postarat, často tápou v začátcích této péče, nejsou si jistí, jestli vše dělají dobře, bojí se, aby neublížili.

„A my jim právě v těchto počátečních nejistotách můžeme velmi pomoci,“ dodala Habartová.