Loď je sice stylová a krásná, ale sedí na bahnitém podkladu a brání vyčištění celé přehrady.

Radnice se rozhodla plavidlo za 2,5 milionu korun odkoupit a postoupit dále v plánech na revitalizaci přehrady. Odbahnění vyjde zhruba na 22 milionů korun.

Přibližně v polovině příštího roku se loď z přehrady odstraní, na podzim by mělo následovat vypuštění nádrže a příprava na samotné vyčištění přijde na řadu letech 2025-26. Způsob, jakým se loď vyzvedne, město ještě řeší.

Přehrada je zanesená téměř dvacet let

Snaha o vyčištění přehrady trvá už od roku 2005, kdy se pod hladinou uskutečnil orientační potápěčský průzkum. O rok později zde majitel přehrady, kterým je státní podnik Povodí Moravy, provedl měření výšky sedimentů a město Zlín zahájilo přípravy na jejich odtěžení.

Krajská nemocnice Tomáše Baťi
Pozemky v Malenovicích, kde měla stát nemocnice, patří definitivně kraji

„Již v roce 2004 však byla na hladinu umístěna restaurační loď, která tyto snahy zbrzdila a nakonec zcela znemožnila. Výsledkem je, že nádrž nebylo možné bez finančně náročné stabilizace lodi vypustit. Ani odbahnění pomocí plovoucího bagru a sacího potrubí by se neobešlo bez nutnosti řešit, stabilitu lodi. Její zabezpečení by si vyžádalo přibližně tři miliony korun. Proto je dobrou zprávou, že majitelka se ji letos rozhodla městu prodat, což znamená její odstranění,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Přesný termín pro začátek čištění zatím nelze stanovit. Předcházet mu bude jednání s Povodím Moravy, neboť kromě odtěžení sedimentů a vybudování sedimentační jímky pro zachycení a snazší odstranění dalších, v budoucnu splavených nánosů, bude třeba opravit i bezpečnostní přepad z nádrže a vypouštěcí ventil u dna.

„Toto technické zařízení je v majetku Povodí Mora vy a je potřeba termín jeho opravy sladit s termínem odbahnění nádrže,“ vysvětlil Korec.

Běh na dlouho trať?

Vlastní realizace projektu nebude jednoduchá. Vyžádá si odstranění náletových dřevin z vodní plochy, vybudování sjezdu k nádrži pro těžkou techniku, postupné vypuštění nádrže, vybudování provizorního koryta Kudlovského potoka přes plochu nádrže, částečné vymrznutí sedimentů, postupnou těžbu a odvoz sedimentů včetně průběžného pyrotechnického průzkumu, opravu bezpečnostního přepadu, vybudování sedimentační jímky a úpravy břehů s úkryty pro vodní živočichy. Až teprve poté se bude nádrž znovu postupně napouštět.

Po staveništi dálnice D49 jezdí cyklisté. Ohrožujete sebe i nás, varují silničáři; listopad 2023
Po stavbě dálnice D49 jezdí cyklisté. Ohrožujete sebe i nás, zlobí se silničáři

Předpokládá se, že práce by mohly začít v říjnu 2025 a skončit na závěr roku 2026. V další etapě by pak následovala úprava okolí nádrže se vzrostlou zelení. Jaké další plány má město s přehradou zatím známo není.

Kudlovská přehrada vznikla v letech 1931–32 jako zdroj vody pro hašení požárů. V roce 2004 na ni přivezl místní podnikatel loď, aby v ní otevřel restauraci. Výletní loď vyrobili v šedesátých letech v Maďarsku, dlouhou dobu se plavila po Vranovské přehradě a vozila turisty.

Po zavření restaurace zelo plavidlo několik let prázdnotou, až v roce 2018 ho koupila současná majitelka a začala v ní provozovat Bar a kavárnu. Spojením těchto dvou slov vznikl i její název Barka.