Kauza Děkujeme, odcházíme graduje. Lékaři v dopise žádají zlínského hejtmana o řešení

Uspokojivý kompromis pro všechny strany je v nedohlednu. Jednoznačné řešení se vyhýbá také krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB). „Zatím k žádnému posunu nedošlo. Nové nabídky od vedení v tuto chvíli nejsou,“ konstatoval předseda zlínského sdružení České lékařské komory Lubomír Nečas. Současně však upozornil, že pokyn ministra zdravotnictví týkající se navýšení platů se vztahuje pouze na fakultní nemocnice.

KNTB prý na vyšší platy nemá peníze

„Zatím tudíž neplatí pro KNTB,“ upozornil Nečas. Ředitel KNTB Bohuslav Škubal podle něj navíc informoval, že zatím nemá na zvýšení mezd prostředky.

K otázce eventuálního návratu lékařů mluvčí KNTB Karla Havlíková pouze připomněla již dřívější stanovisko nemocnice. „Platí, že každého takového lékaře čeká jednání s vedením nemocnice,“ doplnila Havlíková

Uherskohradišťská nemocnice zajistí za odcházející lékaře náhradu

S návratem podle všeho otálejí lékaři z uherskohradišťské nemocnice. „Do tohoto okamžiku jsme ze strany lékařů, kteří podali výpověď, žádný takový signál nezaznamenali,“ informoval tamní mluvčí Ludvík Valouch.

Nemocnice bude podle něj usilovat o to, aby i od 1. března 2011 udrželi akutní péči a dostáli smluvním závazkům v mezích zákona. „Organizační vlivy to dozajista mít bude. K tomu, abychom od 1. března i nadále dostáli všem smluvním závazkům, bude na některá místa uvolněná odcházejícími lékaři zajištěna adekvátní personální náhrada. Nezbytný chod nemocnice ohrožen nebude,“ ujistil Valouch.

Lékaři v kroměřížské nemocnici vyčkávají. Ve Vsetíně zasedli za jednací stůl

Kroměřížští doktoři také váhají. „Byla stažena jedna výpověď. Lékaři však stále vyčkávají, jak se dohodne lékařský odborový klub a vláda,“ doplnila mluvčí nemocnice v Kroměříži Veronika Klímová.

Jednoznačně pozitivní zprávu má však pro lékaře Vsetínská nemocnice. „Vedení je připraveno vzít zpět všechny lékaře, kteří podali výpovědi. Od počátku deklarujeme, že naším cílem je zachovat péči ve stávajícím rozsahu a k tomu potřebujeme všechny lékaře,“ informovala mluvčí Lenka Plačková. V tomto duchu se s doktory podle ní jednalo a nadále jedná.

Také připomněla, že v posledních dnech loňského roku obdržela Vsetínská nemocnice celkem 38 výpovědí lékařů. „Jeden z nich vzal výpověď zpět okamžitě, další tři počátkem ledna. V současné době evidujeme 34 výpovědí. Žádná další výpověď nebyla stažena,“ aktualizovala data Plačková.

Konkrétní řešení situace ve Zlínském kraji chtějí znát praktičtí i nemocniční lékaři zdejších regionů. Proto v otevřeném dopise požádali hejtmana Stanislava Mišáka o řešení nastupující „bezprecedentní krize“ a o sdělení, kdo konkrétně zajistí nemocniční péči například dětem. Současně apelují, aby pravdivě informoval veřejnost. Text adresovaný hejtmanovi podepsalo devět lékařů.

Dostane se nemocným dětem adekvátní péče?

Péče o dětské pacienty je podle otevřeného dopistu hejtmanovi v troskách. Lékaři v něm uvádějí, že ve Zlíně zůstává na dětském oddělení primář a dva a půl neodborného lékaře. V Kroměříži setrvává primář a jeden lékař, ve Vsetíně pak primář samotný. Výjimku prý tvoří pouze Uherské Hradiště, odkud odcházejí jen dva pediatři. Praktičtí lékaři pro děti a dorost prý v žádném případě nemohou suplovat nemocniční péči.

Lékaři dále v textu upozorňují na obdobnou situaci na novorozeneckých odděleních i stanicích, dětských odděleních a v perinatologickém centru ve Zlíně, kde až na primáře podali všichni lékaři výpověď. Rizika podle nich obnáší myšlenka propouštět novorozence předčasně do ambulantní péče. „Zásadní je zejména otázka zajištění péče patologickým novorozencům,“ zdůrazňují lékaři.

Poslední bod dopisu pak upozorňuje, že krachuje lékařská služba první pomoci, která je v Kroměříži zajišťována dětským oddělením.

Hejtman se však už v minulosti vyjádřil jednoznačně. „Scénáře krizových řešení nebudeme zveřejňovat s ohledem na to, že vývoj může být velmi dynamický, a proto nechceme, aby se šířily informační šumy nebo dezinterpretace,“ uvedl dříve Mišák. Současně podotkl, že kraje nejsou účastníky sporu.

Bezpečnostní rada: jsme připraveni

Praha – Členové bezpečnostní rady státu se v úterý 8. února sešli spolu s krajskými hejtmany. Předmětem diskuse byla současná krize českého zdravotnictví.

Podle premiéra Petra Nečase je Česká republika na krizové scénáře připravena.

Vláda bude jednat s vedením fakultních nemocnic a složkami integrovaného záchranného systému.

Také setkání premiéra, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a ministra obrany Alexandra Vondry by se mělo konat v nejbližších době. Zabývat se prý budou zapojením armády pro případ, že krize ve zdravotnictví skutečně nastane „Budeme se bavit i o nasazení vojenských kapacit,“ informoval premiér. Pomoc armády by prý mohla přijít také formou zajištění převozu pacientů.

Nečas v současnosti očekává, že jednotlivé kraje předloží své plány na zajištění nemocnic v krizovém režimu, především však akutní péči.

Koordinaci spolupráce mezi nemocnicemi a záchrannými složkami bude mít podle premiéra na starosti vláda.

K dalšímu řešení situace se má Bezpečnostní rada státu znovu sejít v pondělí.

Už ve středu dopoledne se uskuteční jednání premiéra a ministra zdravotnictví s řediteli fakultních nemocnic.