„Za poslední kvartál roku 2018 bylo svezeno z města asi 2000 tun odpadu, z čehož bylo přes 700 tun směsného odpadu, 260 objemného odpadu, 185 využitelných odpadů, 360 zahradních odpadů, 150 tun dřevních odpadů a 360 tun ostatních,“ vyjmenoval jednatel technických služeb Vladimír Plšek.

Produkce využitelných odpadů, tedy papíru, plastů a skla, sbíraných do kontejnerů ve městě každoročně mírně stoupá, zatímco sběr papíru na školách má sestupnou tendenci.

KDYŽ JE SUCHO, JE MÉNĚ BIOODPADU

Produkce objemných komunálních odpadů poklesla, neboť se ve zvýšeném rozsahu zavedlo třídění stavebních a dřevních odpadů ve sběrných dvorech. Biologické odpady korespondují s průběhem počasí. V posledních dvou suchých letech jich bylo o asi 200 tun méně.

PŘES DVA MILIONY PRO ZLÍN

Téměř 1828 tun druhotných surovin pak dokázali vytřídit obyvatelé Zlína za poslední čtvrtletí roku 2018.

Městu Zlín a jeho obyvatelům navíc náleží za tuto snahu finanční odměna přesahující dva miliony. Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO-KOM při rozvoji třídění a recyklace obalových odpadů se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí přes 72 % občanů. (poh)