„Celkový počet žáků základních škol v kraji od září opět vzroste, odhadem o 600 až 700. Dohromady jich bude 52 800. Do prvních tříd totiž nastupuje více dětí, než kolik v červnu vyšlo ze základních škol deváťáků. Budeme mít i více středoškoláků. Do prvního ročníku jich je zapsáno přibližně o 600 více než vloni,“ uvedla krajská radní pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Hrozny šlapaly ve vinařském Dvoře pod Starýma horama v Boršicích také herečky Slováckého divadla. Večer zahrál Banjoband Ivana Mládka.
Hrozny v Boršicích šlapala bosýma nohama děvčata ze Slováckého divadla

Do prvních ročníků středních škol v regionu letos nastoupí až 7700 žáků, celkem bude v denní formě studovat na 26 tisíc středoškoláků.

Dětí v mateřských školách bude zhruba stejně

Přibližně stejné zůstane množství dětí v mateřských školách. Podle odhadu krajského odboru školství se bude celkový počet dětí v mateřinkách pohybovat kolem 20 200.

Většina škol spadá pod obce

K 1. září 2023 ve Zlínském kraji působí 323 mateřských a 264 základních škol, většinu z nich zřizují obce.

Zlínský kraj zřizuje celkem 99 školských příspěvkových organizací, z toho je 46 středních škol, ale patří sem také 20 základních uměleckých škol, 12 dětských domovů a jedna konzervatoř.

Dalšími zřizovateli školských zařízení jsou soukromé subjekty, stát a církev.

Historický platan kvůli ulomené větvi v Uherském Hradišti preventivně ořezali.
VIDEO: Historický platan v Hradišti preventivně ořezali. Co s ním bude dál

Jak dětem zpříjemnit začátek školy?

Kristýna Přibylová, 3 děti:

„Považuji školu za přirozenou součást života a dle toho také přistupuji k prvnímu dni školního roku. Nijak významně to s dětmi neřešíme, zbytečně je začátkem školy nestresuji. Sice se často dočteme, že je nutné dětem již poslední srpnový týden nastavovat režim, kupovat pomůcky, dávat je spát dřív atp. Mně však přijde kruté připravit děti o poslední dny prázdnin. Dle mých zkušeností ani školy samy na počátku příliš na děti „netlačí“ – první týden bývá pohodový, a tak i nákupy pomůcek necháváme až na začátek září. Osvědčilo se mi právě v tomto prvním týdnu vzít děti po škole na oblíbená místa, začátek jim zpříjemnit a nechat je přirozeně si zvyknout. Avšak skutečně až v září, když škola začne.“

Štěpánka Štrougalová, 4 děti:

„I když spousta odborníků rodičům radí, že mají upravovat denní režim alespoň týden před zahájením školy, mně osobně se osvědčil zcela jiný přístup. Nechce se mi dětem kazit poslední týden prázdnin včasným zaháněním do postýlek. S vědomím, že se první týden ve škole zrovna moc písemek nepíše, nechávám toto aklimatizační období až na první školní týden. A také se snažím užívat si prázdninového skotačení až do posledního dne. Raději si aktovku, přezůvky a tenisky na tělocvik zkontrolujeme a v rychlosti připravíme 14 dní před školou, když je třeba nevlídné počasí, než si těmito přípravami kazit poslední víkend prázdnin. Ten si naopak naplánujeme tak, aby byl nezapomenutelný.“