Čím je rok 2015 tak významný?

Je to především rok řady významných výročí pro český národ. K těm nejdůležitějším bezesporu patří 600 let od upálení mistra Jana Husa v Kostnici nebo 70. výročí osvobození naší země od nacistických okupantů a s tím spojený konec 2. světové války. Uplyne také již 70 let od tragického zásahu nacistických vojsk proti civilnímu obyvatelstvu v obcích, jako je Javoříčko a Zákřov na Olomoucku a Ploština, Prlov, Lačnov nebo Leskovec na Valašsku.

Vaše organizace se věnuje především péči o zmíněné obce vypálené za války nacisty. Chystáte se tradiční vzpomínky v souvislosti s letošním výročím pojmout takříkajíc „ve velkém"?

Ve spolupráci s obcemi a jednotlivými kraji chceme 70. výročí pojmout trochu jinak a více se mu věnovat, ale určitě nechystáme žádné pompézní a megalomanské akce. Příběhy každé z těch obcí jsou především o jednotlivých lidech, kteří v nich žili, a jejich osudech. Právě na nich chceme stavět letošní výročí a připomenutí tragického vypálení obcí nacisty na sklonku 2. světové války.

Pouták

Na co se tedy může těšit veřejnost ve Zlínském kraji?

Vedle tradičních vzpomínkových setkání v jednotlivých obcích na přelomu dubna a května bude představen právě dokončovaný dokumentární snímek Valašsko, kruté jaro 1945. Jedná se o rozsáhlý projekt, na kterém se finančně podílejí vedle našeho spolku především jednotlivé obce na Vizovicku a Zlínský kraj díky dlouholeté podpoře pana hejtmana Mišáka. Snímek však nezachycuje žádné velkolepé bitevní scény, ale je lidský a postavený na výpovědi jednotlivých pamětníků, jejichž životní příběh byl součástí tragického osudu obcí a osad, jako jsou Prlov, Ploština, Leskovec nebo Lačnov. Tento snímek, určený veřejnosti a především školám, tak představí nejen válečné období na Valašsku, ale také předválečný i poválečný život místních obyvatel. Osobně jsem měl možnost některé části zhlédnout a jsem přesvědčen, že nezklame.

Kdo je autorem tohoto dokumentárního filmu?

Scénář i režii jsme svěřili osvědčenému Theodoru Mojžíšovi, se kterým jsme již dříve spolupracovali na úspěšných snímcích o Javoříčku nebo Zákřovu na Tršicku.

Když se přeneseme do sousedního Olomouckého kraje, jak budou zde pojaty oslavy 70. výročí osvobození?

Nejdříve bych se zaměřil na aktivity, na nichž se bezprostředně podílíme. Tedy připomenutí 70 let od vypálení Javoříčka na Bouzovsku a Zákřova nedaleko Tršic nacisty. V Zákřově se letošní vzpomínkové setkání uskuteční 25. dubna v lokalitě zvané Kyjanice, což je místo v lesích, kde byly oběti zákřovské tragédie brutálně popraveny. Toto místo se navštěvuje v rámci vzpomínkových akcí výlučně při kulatých a půlkulatých výročích. Na návštěvníky však čeká upravený areál, který byl revitalizován díky podpoře obce Tršice, Olomouckého kraje a vojenských lesů. Setkání v Javoříčku tentokrát proběhne netradičně v neděli 26. dubna, ale zato s bohatým doprovodným programem. Návštěvníkům se otevře nové muzeum věnované osudu obce a bude vysazena lipová alej věnovaná obcím na území České republiky s podobným osudem, jaký postihl Javoříčko.

O muzeu v Javoříčku se mluví již delší dobu. Můžete přiblížit, jakou bude mít podobu?

S myšlenkou muzea věnovaného javoříčské tragédii se mezi „nadšenci", kteří se věnují revitalizaci této lokality, hovoří již od roku 2008. Nakonec z nabízejících se variant zvítězilo řešení díky podpoře zdejšího občanského sdružení, obce, evropských dotací a Olomouckého kraje rekonstruovat původní javoříčskou školu a upravit její bezprostřední okolí. Toto řešení tak umožní zachovat jedinečnost budovy, která vznikla v 19. století coby škola, jako jedno z mála stavení přečkala řádění nacistů 5. května 1945 a vypálení obce, a dokonce krátce již sloužila jako mu-zeum. V dubnu letošního roku se tak otevře pro veřejnost jako turisticko-společen-ské centrum zdejšího regionu, které vedle expozice nebo kinosálu, kde bude možné zhlédnout dokument Javoříčko, nabídne také další služby.

Máte představu, jaké další velké akce spojené s výročím konce války se plánují v našem regionu?

Bezesporu na území Olomouckého a Zlínského kraje se budou jednotlivé obce a města květnovým výročím věnovat ve velkém a připomenou si především osudy svých obyvatel, kteří válku zaplatili životem. Možná trochu sobecky coby radní zmíním šňůru akcí, které k výročí osvobození připravují v Olomouci. Díky zájmu pana primátora Antonína Staňka se zde podařil dát dohromady ucelený soubor aktivit, které cílí na žáky škol formou výtvarné soutěže, ale i na širokou veřejnost v podobě rekonstrukcí bitev. Na své si přijdou i milovníci hudby díky připravovaným doprovodným koncertům. (fil)

Filip Žáček Narodil v roce 1987 v Olomouci, kde žije dodnes. Profesí právník působí jako předseda neziskové organizace Iniciativa pro podporu vypálených obcí. Je neuvolněným členem Rady města Olomouce