Jen těžko lze odhadnout, jak dlouho budou muset čekat. V květnu tohoto roku tipoval ředitel zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek, že se stavební povolení získá v září nebo říjnu tohoto roku.

Tak se ale nestalo. „Doposud nebylo započato s žádnou etapou výstavby, protože nejsou vydaná stavební povolení. V současné době o ně nelze požádat. Příčinou je nedořešení vlastnických vztahů a majetkoprávní vypořádání mezi ŘSD a třemi vlastníky pozemků,“ uvedla mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.

Podle ní jde v jednom případě o dědické řízení, v dalším o pozemek v exekuci a poslední majitel má finanční nároky nad rámec ceny znaleckého posudku. „Po vyřešení uvedené problematiky bude na tyto objekty neprodleně podána žádost o vydání stavebního povolení,“ ujistila dále mluvčí.

Průtahy se stavbou nejvíc zasáhnou tamní obyvatele, kteří zvýšeným provozem dlouhodobě trpí.

„Je to pořád horší a horší. Hrozíme se zimy, protože až napadne sníh, bude to jako každý rok a kamiony budou stát v příkopech,“ obává se počasí starostka obce Jana Horčicová.

Silnice první třídy je totiž plná zatáček a velmi úzká. „Když jede kamion do zatáčky, musí si najet do protisměru, aby to vůbec vytočil,“ popsala starostka kritická místa s tím, že na obchvat už všichni dlouho čekají.

O potřebnosti stavby jsou přesvědčeni i na ŘSD.

„Zásadně to přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a zároveň také k výraznému snížení negativního vlivu na životní prostředí v obci. Ubude zatížení hlukem a emisemi výfukových plynů,“ souhlasí mluvčí Vápeníková.

Lhotsko už svými zakroucenými zatáčkami neblaze proslulo do širého okolí. „Když řeknu někomu cizímu, že jsem ze Lhotska, často neví, kde to je. Ale stačí říct, že tam jsou ty pravoúhlé zatáčky, a už se chytne,“ popsala starostka obce.

Obyvatelé jsou z počtu aut, které denně projedou obcí, nešťastní. „Bydlím hned vedle cesty a je to opravdu hrozné. Tolik aut tu jezdí, že se to ani nedá vydržet. Snad už se brzo postaví jiná silnice,“ doufá jedna místních, Marie Jančíková.

Kdyby začala stavba obchvatu v plánovaném termínu, skončila by v červnu 2012. „Podle toho, co mi říkali při jednání, to nevypadá ani na to, že by se stavbou začali v příštím roce,“ uzavřela starostka obce. Lhotsko si tak počká na vysvobození od aut ještě několik let.

Co se má ve Lhotsku dělat?

V I. etapě se sejme ornice, vykácejí se porosty a vystaví se přeložka v km 0,300 –1,700 včetně všech navazujících stavebních objektů.

Ve II. etapě se napojí přeložka silnice I/49 na stávající silnici do Lhotska (nově zatříděnou jako silnice III/0494).

III. etapa řeší výstavbu přeložky v km 0,000 – 0,300. V této etapě bude vybudována levá strana komunikace na výjezdu z Vizovic. Současně se postaví levostranný chodník a napojení místní komunikace v katastrálním území Vizovic. Rekonstruuje se kanalizace a dokončí se odvodnění a zárubní zídka.

Ve IV. etapě bude vybudována pravá strana komunikace na výjezdu z Vizovic a přeložky podzemních vedení inženýrských sítí. Také se napojí vjezdy do rodinných domů.

V V. etapě bude rozebrán a zrekultivován stávající úsek silnice I/49 v km 0,300 – 0,650, polních cest a rekultivují se skládkové plochy.

zdroj: ŘSD