„Zvolili jsme zadávací řízení formou soutěžního dialogu, tedy z organizačního hlediska náročnější a zdlouhavější proces, ovšem přínosný pro obě strany. Měli jsme možnost v průběhu soutěže komunikovat se soutěžícími, korigovat jejich návrhy a upřesňovat zadání. Díky tomu jsme získali vítězný návrh, který bude přidanou hodnou hodnotou jak pro magistrát, tak zejména pro občany, na které jsme v projektu kladli velký důraz,“ sdělil primátor Jiří Korec.

K rozhodnutí radnici dostavit mělo město několik důvodů.

„Hlavním důvodem vyhlášení soutěže byl neuspokojivý a havarijní stav budovy číslo 10, která je nyní vyklizená a provizorně staticky zajištěna. Špatný je také stav budovy číslo 15 v ulici Bartošova, která je rovněž částečně vyklizená. Když jsme získali souhlas Národního památkového ústavu, hned jsme se pustili do vyhlášení soutěže na dostavbu radnice. Nové prostory poskytnou všem občanům, kteří potřebují na radnici něco vyřídit odpovídající servis na úrovni 21. století. Doplněny budou chybějící zasedací místnosti, kanceláře pro magistrát a v přízemí u vstupu do budovy 10 bude rovněž bistro a kavárna,“ doplnil náměstek primátora pro oblast majetku a rozvojových ploch Pavel Brada.

Zadávací řízení počítalo s rozdělením prací na dostavbě radnice do dvou realizačních etap. První etapa spočívá v náhradě budovy číslo 10, známé jako „Minutka“.

Předpokládaná výše investice je přibližně 90 mil. Kč bez DPH. Vítězný návrh počítá s vybudováním 43 pracovních míst v 1. etapě a 85 ve 2. etapě. Další pracovní místa by měla vzniknout reorganizací hlavní budovy radnice. Druhá etapa prověřuje možnosti dostavby vnitrobloku radnice a náhrady objektu číslo 15.

Návrhy dostavby odevzdaly 4 soutěžní týmy, z nichž soutěžní podmínky nejlépe splnil soutěžní tým Apropos Architects s.r.o. spolu s A.B.S. spol. s.r.o. Na druhém místě se umístil tým zlínského architekta Ing. arch. Pavla Mudříka a jako třetí nejlepší řešení vyhodnotili porotci návrh soutěžního týmu ve složení Karel Filsak architekti s.r.o. spolu s Ing. arch. Přemyslem Jurákem a Atelier Bod architekti s.r.o. Čtvrté místo obsadil atelier ORA Kutná Hora s.r.o.

„V rámci příprav na dostavbu radnice bude zpracována projektová dokumentace a zahájeno řízení k povolení stavby. Samotná realizace bude vzhledem k poloze v proluce mezi dvěma domy náročná. Na základě zkušeností s obdobnými projekty proto nelze očekávat zahájení stavby před rokem 2025,“ dodal primátor Jiří Korec.

Návrhy dostavby radnice budou veřejnosti představeny na výstavě v Alternativě.