„Majitel nejprve nechtěl vpustit inspektory dovnitř. Rozmyslel si to až poté, co zavolali na pomoc policii,“ uvedla mluvčí inspekce Martina Šmídtová.

Inspektoři zjistili, že provozovna nesplňuje celou řadu hygienických předpisů: vprostorách určených pro výrobu a expedici pečiva byl celkový nepořádek, na parapetech se usazovala špína, podlaha istěny byly znečištěné, na některých místech se odlupoval strop nebo byl plesnivý.

„Nikdo zpracovníků pekárny nepoužíval osobní ochranné pomůcky– zejména pokrývky hlavy, díže imíchačka na těsto obsahovaly zbytky starého těsta. Ve výrobní hale se také nacházely předměty nesouvisející svýrobou, například čisticí prostředky,“ dodala Šmídtová.

Kontroloři také marně žádali odoklady, že zaměstnanci prošli školením votázkách hygieny. Podařilo se jim rovněž zjistit pravděpodobnou příčinu, proč se myš mohla do těsta dostat. „Pekárna vyráběla ipřesto, že již delší dobu byla mimo provoz prosévačka mouky, pomocí níž se zmouky odstraňují hrubé nečistoty,“ zmínila mluvčí.

Kvůli velkému množství nedostatků se kontrola vprovozovně protáhla do nočních hodin. Inspekce uložila majiteli Evženu Křivkovi odstranit veškeré nedostatky a zahájila sním správní řízení.

Dalibor Dostál