To je více než polovina obyvatel obce. Obecní zastupitelstvo však proti plánu výstavby nic nenamítá a vidí ve stavbě i pozitiva. Občané však volají po referendu. Zatím však nepanuje shoda ani v tom, jak by měla znít otázka. Navíc ani případné rozhodnutí v referendu nemusí být závazné. Pokud totiž soukromý investor chce něco postavit na svém pozemku a splní veškeré povinnosti, není mnoho pák jak mu v tom zabránit.

„Otázka bioplynové stanice se u nás otevřela asi před dvěma lety. Soukromý investor si vyhlédl vhodný pozemek, který podle územního plánu může sloužit k podnikání. Domluvil se i s místním zemědělským družstvem na dodávkách kejdy a siláže," vysvětlil Pavel Žák, starosta Mysločovic.

V obci proběhlo už i několik jednání, kterých se účastnily desítky lidí. Ti také navštívili jiné podobné stanice v okolí.

„Asi dvacítka občanů jsme se byli podívat v podobném zařízení a moc nás to nepřesvědčilo. Zápach ze siláže tam byl a jestli někdo tvrdí, že to cítil jen do padesáti metrů a jiný zase až na tři sta metrů, je to věc individuálního pohledu. Nechceme, aby se nám v obci zhoršovalo životní prostředí a máme pochybnosti, že zrovna bioplynová stanice by nám v obci nějak pomohla," tvrdí Lukáš Dovrtěl, jeden z členů petičního výboru.

Zvýšený hluk, zápach, riziko povodní kvůli zvýšené výsadbě kukuřice. To jsou jen některé z mnoha výtek místních.

„Tyto obavy jsou přehnané. Podívejte se například na stanici v Bořeticích. Ta stojí jen sto padesát metrů od hotelu Modré Hory a nikdo si nestěžuje. Přitom zde zpracovávají slepičí trus, který nejvíc zapachá," uvedl Jiří Honzírek, zástupce společnosti Agrikomp Bohemia, s.r.o. , která se výstavbou těchto stanic zabývá. V rámci republiky už postavili 75 stanic.

Jeho slova v Bořeticích potvrzují.

„Vítr fouká z osmdesáti procent přímo na nás. A i když je stanice přímo za hotelem není cítit vůbec nic. Také jsme samozřejmě měli obavy, ale byly zbytečné. Pokud je stanice dobře udělaná nic nehrozí. Ona vznikla aféra kolem zařízení v Karlově, jenže to není „bioplynka" ale kafilerie a ta samozřejmě smrdí," potvrdil Jan Kadlec, provozní hotelu Modré Hory. Ani přizvaní odborníci však obavy místních v Mysločovicích nerozptýlili

„Když pomineme, že nám klesne hodnota nemovitostí, nelíbí se nám také zvýšený průjezd obcí. Vždyť tu mají jezdit třicetitunové kolosy. Kdo opraví ty zničené cesty," ozvali se další občané. Podle tvrzení investorů tomu však není. Zatížení má být údajně menší než u osobního auta.

„Zvýšený průjezd nehrozí. Když je sklizeň, tyto auta tu stejně jezdí ve zvýšené míře. Konkrétně by se jednalo o 22O vozů se siláží. Nákladní vozy mají však speciální balonová kola. Může to vypadat neuvěřitelně, ale zatížení na centimetr čtvereční je daleko menší než u osobního auta. Poškození tudíž nehrozí," vysvětlil Robert Chochruň, jeden z investorů. Podobně emotivní jednání a protesty zažila před nedávnem i Hvozdná. Také zde se proti bioplynové stanici vzedmula vlna protestů. Petici podepsalo bezmála pět set místních. Nakonec však stanice stejně vyrostla.

„Myslím, že šlo ale o chybu v komunikaci. Proslýchalo se, že tu má vyrůst spalovna a kvůli tomu tady byl takový poprask. Teď tu stanice už několik měsíců stojí a někteří lidé o tom ani neví. Osobně jsem nezaznamenal jedinou stížnost či výtku," prozradil Miroslav Válek, starosta Hvozdné.

„Petici jsem podepsala, ale stanice stejně stojí. Je pravda, že ji necítím, ale stejně mi tu vadí," prozradila jedna z obyvatelek Hvozdné.

Bioplynová stanice v Mysločovicích ročně počítá se zpracováním až deseti tisíc tun prasečí kejdy a kolem šesti tun siláže.

Člen petičního výboru Lukáš Dovrtěl: Chceme být s vedením obce na jedné lodi

Proti stavbě bioplynové stanice a za vyhlášení obecního referenda bojuje čtyřčlenný petiční výbor. Jedním z jeho členů je i Lukáš Dovrtěl. Pro Zlínský deník shrnul výtky vůči plánované stavbě.

Shrňte ve stručnosti, co vám na plánované výstavbě nejvíce vadí.

Už teď se spoustě lidem kvůli průjezdům aut otřásají domy. Nevěříme, že by zásobování stanice problém nezhoršilo. Trpíme tu povodněmi a kukuřice na okolních polích zrovna vodu nezadrží. Že jsou nějaké osevní limity a pravidla? Jsme v Čechách. Je nějaká jistota, že budou dodržovány? Spoustě lidí vadí i ekologický princip. Pěstovat zde něco, co se hned spálí, a potraviny dovážet přes půl světa, to není logické. Výtek je však mnohem více.

Nemyslíte, že za současným nesouhlasem stojí i problémy místních s vepřínem?

Zčásti to tak určitě bude. Někteří lidé mají u domu překročené noční limity hlučnosti už nyní. Když by tu měla vyrůst další stavba, jsou obavy z dalšího zhoršení situace. Družstvo tu stálo odjakživa, jenže dřív tu byly krávy a to až tolik nevadilo. Teď, když je nízký tlak, nemůžeme ani usušit prádlo, jak dokáže načichnout.

Pokud by provoz stanice dokázal zmírnit zápach z vepřína, změnilo by se nějak vaše stanovisko?

Zřejmě ne, my totiž nevěříme, že by to šlo nějak jednoduše technologicky eliminovat. Těm prasatům se větrat prostě musí a nějaké filtry? To nebude levná záležitost. Teď mohou investoři naslibovat, co chtějí. Ale realizace a hlavně účinnost těch opatření jsou nejisté.

Pokud se občané vysloví proti výstavbě stanice, co byste chtěli, aby obec proti tomu dělala konkrétně?

Hlavně chceme, aby s námi zastupitelé táhli za jeden provaz. Pokud to tu lidé nechtějí, tak by obec měla občany v jejich boji všemožně podpořit. Ono totiž i to největší plus v podobě vytápění školy není jisté. Musel by se postavit teplovod, pro který nemají investoři pozemky. Jak chtějí do školy to teplo přivést, když by ty pozemky nezískali? Konkrétně bychom chtěli, aby zastupitelé vydali ke stavbě nesouhlasné stanovisko a pomáhali občanům v jejich boji. 

Starosta Mysločovic Pavel Žák: Podřídíme se výsledku obecního referenda

Zcela jednotný názor na připravovanou akci nemá ani místní zastupitelstvo. Starosta Mysločovic Pavel Žák je však přesvědčený, že stanice by přinesla obci i pozitiva.

Větší část zastupitelstva nesouhlasný názor části obyvatel nesdílí. V čem může být bioplynová stanice pro obec výhodná? Údajně má být z odpadního tepla vytápěna místní škola.

Ano je to tak. Jenom díky vytápění bychom ročně uspořili minimálně půl milionu korun v obecním rozpočtu. V dnešní době je to pro naši obec nemalá částka. Další pozitivum vidíme v zachování pracovních míst v okolí. Nejenom, že vzniká nová pozice ve stanici, ale díky dodávkám komodity do BPS má firma hospodařící v našem okolí smluvně zajištěné zakázky. Navíc by odpadla i platba za likvidaci biologického odpadu, který by tady byl zpracovávaný.

Obyvatelé namítají, že když je stavba stanice takové terno, proč si ji obec nepostaví sama?

Je to obrovská investice v řádech desítek milionů korun. Bez úvěru by se to realizovat nedalo. Já si myslím, že i zastupitelé by do takového rizika jít nechtěli. Nechtěli bychom nechat našim nástupcům případné dluhy.

Občané žádají referendum. Může jeho výsledek něco změnit? Zatím nepanuje ani shoda, jak formulovat otázku do referenda.

Posledního jednání se zúčastnilo přes sto lidí. To je jen čtvrtina voličů. Chceme, aby se mohli k tomuto vyjádřit všichni. Zatím je stav takový, že pět zastupitelů je pro a dva jsou proti. Budeme se však řídit výsledkem referenda. Pokud lidé stanici skutečně odmítnou, budeme proti ní bojovat. Je otázka, jaké máme možnosti. Můžeme dát stavebnímu úřadu jako účastníci případného stavebního řízení námitku. Ale to, že se to lidem nelíbí, není pro stavební úřad dle platné legislativy pádný argument. O konečné podobě otázky se budeme společně s petičním výborem ještě bavit.

Jednání bylo místy velmi emotivní. Nepřijde vám, že lidé nesouhlasí spíše z principu než na základě nějakých argumentů?

Hodně lidí má problémy s místním vepřínem. Obtěžuje je zápach z kójí a hluk z ventilátorů. Myslím si, že proto nesouhlasí se vším dalším. Mají obavy, že se jejich problémy zvýrazní. Investoři však navrhují ve spolupráci s vlastníky vepřína použití technologií, které by zápach dokázaly eliminovat. Pokud by tomu tak skutečně bylo, bylo by to hmatatelné pozitivum. (fab)

Očima redaktora: Co je to za tunel? Doma by vás hnali!

„Si to postav doma za barákem, to by vás hnali, co?"

Ostré jako břitva bylo úterní jednání občanů Mysločovic se zástupci obce a investora, který zde plánuje otevřít bioplynovou stanici. Společenský sál hasičské zbrojnice byl totiž nacpaný k prasknutí a místy byla atmosféra velmi emotivní.

„Co to je za tunel? Něco jako soláry, ne? Nic takového už dotovat nechceme," ozývali se místní.

Investorům i zástupcům zhotovitele muselo být místy pěkně horko. Mysločovický kotel totiž na nich nenechal ani nit suchou.

„A vy to máte u vás v dědině? To vás tam asi nemají moc rádi, nebo se tam moc nezdržujete," zamířila na Jiřího Hofírka otázka na tělo.

„Ano, mám, a doma se zdržuji úplně normálně. Teda když se neúčastním podobných jednání," klidně reagoval Hofírek.

Řadu zajímavých a podnětných dotazů však často přebily dotazy emoční. Místy se kultivovaná diskuze měnila v reality show a nechybělo mnoho k ostrým výměnám.

„Vy si nás točíte? No co si to dovoluješ? Okamžitě to schovej!" vyvolal vlnu vášní pokus investora Libora Bujáka natáčet si některé přednášející mobilem.

Škoda, kdyby se debata déle udržela ve věcné rovině, bez zbytečných emocí a přehrávání, důležitých informací by zaznělo jistě mnohem více.

LUKÁŠ FABIÁN