Anový plán se právě tvoří. „Schválené zadání jsme dostali desátého ledna. Začínáme vytvářet varianty, které budeme projednávat na pracovních setkáních,“ uvedl Pavel Mackerle, jehož urbanistický ateliér se projektem územního plánu zabývá. „Uvítáme, když se zapojí veřejnost,“ dodal.

Pokud mají lidé připomínky, mohou je vzáří, kdy magistrát koncept zveřejní, podat na středisko územního plánování. Pracovníci střediska přivítají, když ssebou přinesou také identifikační údaje pozemku, jako třeba listiny zkatastru nemovitostí anebo mapku. „Vzáří bude iveřejné projednání sobčany nad konceptem nového územního plánu,“ upozornila vedoucí střediska územního plánování Petra Reichová.

Celé články najdete pouze v papírovém vydání Zlínského deníku.