V plánu je otevření poradny pro rodiče či například stavba dopravního hřiště

„Projekt řeší, jakým směrem se budou rozvíjet služby v oblasti péče o seniory a handicapované, ale také v úseku ohrožených skupin a rodin,“ uvedla mluvčí valašskokloboucké radnice Lenka Zvonková.

Zmínila, že plán je rozdělen na dvě stěžejní části. „V oblasti péče o seniory a postižené se chceme zaměřit například na zlepšení informovanosti starších lidí o sociálních službách nebo zajistit spolufinancování těchto služeb v regionu,“ sdělila vedoucí odboru sociálních věcí valašskokloboucké radnice Ludmila Cmajdálková. V dalších bodech se podle ní připravují aktivity k udržení, rozšíření a zkvalitnění terénních, pobytových i ambulantních služeb, například charitní pečovatelské služby, půjčovny kompenzačních pomůcek, osobní asistence nebo denní stacionář.

Dílny i zaměstnání

„Plánován je také vznik týdenního stacionáře nebo sociálně terapeutické dílny. Mimo to půjde i o podporu zaměstnávání postižených,“ doplnila Zvonková.
Druhá část plánu se zaměřuje na ohrožené skupiny a rodiny. „Uvažovali jsme například o zajištění nových možností sociálního bydlení a startovních bytů pro děti z dětského domova. Chceme také podpořit zaměstnanost,“ vyjmenovala mluvčí. Toho by prý měli dosáhnout vytvořením poradenského systému, podporou dobrovolnictví, ale také vznikem takzvaných sociálních firem. Ty by měly dávat možnost těžko zaměstnatelným klientům.

„Dále plánujeme vybudovat multifunkční areál a dopravní hřiště při valašsko kloboucké základní škole nebo rozšíření služeb domu dětí a mládeže,“ poznamenala Zvonková. Uvažuje se prý i o vzniku poradny pro rodiny nebo nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.„Občané si mohou koncept plánu najít na webových stránkách obou měst v sekcích Komunitní plánování a do pátku 3. prosince ho připomínkovat. Plánovaná opatření by pak měla být realizována v letech 2011 až 2013,“ řekla Cmajdálková.Své připomínky mohou občané zasílat na určeném formuláři poštou na adresu městského úřadu v Brumově Bylnici.