Půjčky z tohoto fondu byly ale v posledních třech letech využívání minimálně, a proto členové otrokovického zastupitelstva schválili zrušení fondu.

Nevyužité finanční prostředky ve výši více než 5 milionů korun tak poslouží jako počáteční vklad do nově zřízeného Fondu rozvoje a obnovy města občanům, kteří plní své závazky vůči městu ze svých smluv o poskytnutí úvěru.

Dalším příjmem do fondu bude výnos z rozpočtu města ve výši poloviny výnosu daně z nemovitostí v příslušném roce.

„Peníze budou využívány na havarijní i plánované opravy stávajícího majetku města, jako jsou komunikace, infrastruktura, budovy, hřiště, sportoviště, dále na investice do nemovitého majetku, jako například příprava pozemků pro individuální výstavbu nebo novou výstavbu městských objektů,“popsala praktické využití fondu starostka Hana Večerková.

Výhodou nově zřízeného fondu je, že akce financované z tohoto fondu nemusí být realizovány v jednom roce.

„Pokud budeme chtít například připravit pozemky k individuální výstavbě, můžeme pozemky v jednom roce nakoupit, zasíťovat a až v následujícím roce prodat občanům,“ vysvětlila starostka.

Vzhledem k tomu, že fond bude mít samostatný bankovní účet, bude možné podrobně sledovat všechny pohyby na účtu.

„Účet můžeme použít také k překlenování nesouladů ve financování akcí mezi jednotlivými rozpočtovými roky bez využívání úvěrů,“ dodala závěrem starostka. (ex)