I to byly připomínky, které v pondělí zazněly na veřejném projednávání projektu první části výstavby komunikace R49 z Fryštáku do Lípy a jejího vlivu na životní prostředí. Tato první etapa totiž řeší hlavně přivaděč, který by spojoval plánovanou rychlostní silnici s krajským městem.

Proti výstavbě přivaděče vystoupili zejména představitelé jednotlivých místních sdružení a občané. „Všechny dálnice a silnice jsou šílenství. Přivaděč má sice spojit Zlín s dálnicí, ale za cenu zhoršení životního prostředí v řadě částí města. Navíc na už tak přehlcené zlínské silnice přivede další tisíce aut. Podle mého názoru by Zlíňané měli o dopravních záležitostech rozhodovat v referendu,“ přestoupil rozhořčeně Antonín Zelinka ze zlínské části Obeciny.

„Pokud nebude realizována druhá etapa výstavby, tedy komunikace z Fryštáku do Lípy, pak je jasné, že přivaděč pouze svede do Zlína veškerou tranzitní dopravu. Bojíme se totiž, že etapy nebudou dokončeny souběžně,“ vystoupila zase Ivana Marusjaková ze sdružení Životní prostředí.

S obavami se k ní připojilo i Sdružení za zdravé Lužkovice. „Co se stane, pokud se druhá etapa výstavby neschválí? Na přivaděč by měl totiž navazovat obchvat Zálešné, tedy do Zlína bude mířit veškerá doprava,“ poukázal za sdružení Evžen Babík

Podle autora posudku vlivu na životní prostředí EIA Tomáše Bajera však lidé mohou být klidní.

„Jako jednu z podmínek nutnou pro souhlasné stanovisko ke stavbě je, že přivaděč, obchvat Zálešné a druhá etapa R49 do Lípy budou zprovozněny souběžně. Pokud tedy nebude schválena druhá etapa rychlostní silnice, pak doprava po přivaděči směrem na Zlín jezdit nesmí,“ vysvětlil Bajer.

#nahled|https://g.denik.cz/55/01/mapka_privadec_silnice_1_denik_flash_big.jpg|https://g.denik.cz/55/01/mapka_privadec_silnice_1.jpg|Oranžová barva naznačuje, kudy by měl vést přivaděč od rychlostní komunikace R49 z Fryštáku do Zlína. #

Celkem stanovil dvaašedesát podmínek, které musí být při stavbě i při jejím provozu dodrženy. Podle něj současná dokumentace totiž nemá dostatečně vyřešený vliv hluku stavby na dané území a také na přírodní složky ekosystémů a na vodní hospodářství. „Navíc doporučujeme, aby místo čtyř pruhů byl přivaděč postaven jako dvouproudá komunikace s možností v budoucnu ji případně rozšířit na čtyři pruhy,“ sdělil Bajer.

Závěry dokumentace, posudek a všechny připomínky z projednávání budou nyní odeslány na ministerstvo životního prostředí, které vydá buď kladné, nebo záporné stanovisko na stavbu. Pokud ministerstvo bude se stavbou souhlasit, začne Zlínský kraj zpracovávat dokumentaci pro stavební povolení, v níž by měly být detailně zapracovány i doporučení z posudku.

Stavba R49, která by v budoucnosti měla spojit dálnici D1 se slovenskými hranicemi, je rozdělena celkem na pět etap, každá podléhá procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA, občané tak budou mít možnost vyjádřit se i k dalším plánovaným částem rychlostní silnice.

Fakta o přivaděči
Přivaděč by měl navazovat na rychlostní silnici z Hulína do Fryštáku. Součástí by měly být dvě mimoúrovňové křižovatky ve Fryštáku a u kosteleckého mostu. Začít stavět by se mělo v březnu 2013, stavba by měla trvat dva roky. Ve druhé etapě, která však nebyla předmětem včerejšího projednávání, by měla být R49 dovede do Lípy. Obě části by však měly být zprovozněny ve stejném roce 2015.

Hana Trčková