Své podněty mohou zaslat do 27. března na Krajský úřad Zlínského kraje.

Dokumentace vlivů stanice je zveřejněná v Informačním systému EIA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí Cenia.

Konkrétně to jde na adrese http://www.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK373.

Kromě toho je dokumentace k dispozici i na odboru životního prostředí otrokovické radnice, a to v pondělí a středu v době od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.